Tour สุดฮิป! ทัวร์ศรีลังกา

ศรีลังกา บินไลอ้อนแอร์ (SL) 4 วัน 3 คืน

-ชมวัดดาลาดา มาลิกาวา สักการะขอพร พระเขี้ยวแก้ว -ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 และวิวแบบ 360 องศา ณ เขาสิกิริยา -สักการะ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เจดีย์รุวันเวลิ เจดีย์อภัยคีรี -ชมวัดถ้ำดัมบุลลา วัดคงคาราม -พิเศษ!! นั่งรถตุ๊กตุ๊ก ชมเมืองโคลัมโบ -พิเศษ!! ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+ร่ม) -พิเศษ!!! ฟรี VISA

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 15,999 บาท

วันที่ 12-15 กันยายน 2562
วันที่ 19-22 กันยายน 2562
วันที่ 26-29 กันยายน 2562
วันที่ 03-06 ตุลาคม 2562
วันที่ 11-14 ตุลาคม 2562
วันที่ 17-20 ตุลาคม 2562
วันที่ 20-23 ตุลาคม 2562
วันที่ 23-26 ตุลาคม 2562
วันที่ 31 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 01-04 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 08-11 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2562
วันที่ 02-05 ธันวาคม 2562
วันที่ 05-08 ธันวาคม 2562
วันที่ 07-10 ธันวาคม 2562
วันที่ 13-16 ธันวาคม 2562
วันที่ 20-23 ธันวาคม 2562

 


ID : BT-CMB01_SL

วันแรก

สนามบินดอนเมือง – เมืองโคลัมโบ – เมืองแคนดี้ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – พิพิธภัณฑ์อัญมณี 

วันที่สอง

เมืองแคนดี้ – ศูนย์สมุนไพร – วัดถ้ำดัมบุลลา – เขาสิกิริยา – เมืองอนุราธปุระ

วันที่สาม

เมืองอนุราธปุระ – ต้นพระศรีมหาโพธิ์ – เจดีย์รุวันเวลิ – เจดีย์อภัยคีรี – เมืองโคลัมโบ – นั่งรถตุ๊กตุ๊กชมเมือง  – ชอปปิ้ง ODEL  – วัดคงคาราม      

วันที่สี่

โคลัมโบ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ