Tour สุดฮิป! ทัวร์สแกนดิเนเวีย

มหัศจรรย์ SCANDINAVIA 8 วัน 5 คืน 3 มหานคร เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน (TG)

 3 มหานคร เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน -โคเปนเฮเกน,น้ำพุเกฟิออน,ออสโล,พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง,สต๊อกโฮม -นั่งรถไฟสายโรแมนติก "ฟลอมสบานา" -ล่องเรือสำราญ DFDS พร้อม Dinner buffet seafood -ล่องเรือชม ฟยอร์ด

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 79,900 บาท

วันที่ 13-20 พฤศจิกายน 2562

 


ID : BT-SNV02_TG

วันแรก

เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง

โคเปนเฮเกน (ประเทศเดนมาร์ก) - น้ำพุเกฟิออน - รูปปั้นเงือกน้อย - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ท่าเรือนูฮาวน์ช้อปปิ้ง ณ ถนนสตรอยก์ - ท่าเรือสำราญ DFDS

วันที่สาม

ออสโล (ประเทศนอร์เวย์) - สวนวิกเกอร์แลนด์ - พิพิธภัณฑ์เไวกิ้ง - ฟลัม

วันที่สี่

ฟลัม - ล่องเรือซองน์ฟยอร์ด - กู๊ดวาเก้น - ฟลัม - นั่งรถไฟฟลอมสบานา - เกโล่

วันที่ห้า

เกโล่ - ออสโล - ย่านเอเคอร์ บรูค - คาลสตัท (ประเทศสวีเดน)

วันที่หก

คาลสตัท - สต็อกโฮล์ม - ศาลาว่าการ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - สถานีรถไฟใต้ดิน - แกมล่าสแตน - พระราชวังหลวง

วันที่เจ็ด

สต็อกโฮล์ม - จุดชมวิว FJALLGATAN - มงกุฎสีทอง SKEPPSHOLMEN BRIDGE - สนามบินสต็อกโฮล์ม

วันที่แปด

กรุงเทพฯ