Tour สุดฮิป! อั้ยย่ะ! เที่ยวแบบไหน..ก็ฟินได้

DAD06 บาน่าฮิลล์ ดานัง 2 สวนสนุก (4D3N)

 นั่งกระเช้าสัมผัสบรรยากาศบนยอกเขาบานาฮิลล์ -สะพานมังกร -ล่องเรือกระด้ง -โบสถ์สีชมพู -วัดหลินอึ๋ง -เมืองโบราณฮอยอัน -สะพานแห่งความรัก

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 12,999 บาท

วันที่ 08 - 11 ธันวาคม 2562

วันที่ 12 - 15 ธันวาคม  2562

วันที่ 21 - 24 ธันวาคม 2562

วันที่ 24 - 27 ธันวาคม  2562

วันที่ 28 - 31 ธันวาคม 2562

วันที่ 06 – 09 มกราคม 2563

วันที่ 13 – 16 มกราคม 2563

วันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 17 – 20 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 06 – 09 มีนาคม 2563

วันที่ 16 – 19 มีนาคม 2563

วันที่ 23 – 26 มีนาคม 2563

 


ID : DAD06

วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก

วันที่สอง

ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองฮอยอัน -  SUNWORLD DANANG WONDERS

วันที่สาม

 ขึ้นกระเช้าสู่บ่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค - สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง - โรงเก็บไวน์  

วันที่สี่

บาน่าฮิลล์ – วัดหลินอึ๋ง – โบสถ์สีชมพู – ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

 

DAD05 ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4D3N

เที่ยว 2 สวนสนุกสุดมันส์ รวมค่าเครื่องเล่นแล้ว ล่องเรือกระด้งสัมผัสธรรมชาติ เช็คอินโบสถ์สีชมพู -เมืองโบราณฮอยอัน -วัดกวางตุ้ง -สะพานมังกร -วัดหลินอึ้ง -หมูบ้านแกะสลักหินอ่อน -สะพานแห่งความรัก

วันที่ 04 – 07 ธันวาคม 2562

วันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2562

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563

วันที่ 04 – 07 มกราคม 2563

วันที่ 09 – 12 มกราคม 2563

วันที่ 11 – 14 มกราคม 2563

วันที่ 15 – 18 มกราคม 2563

วันที่ 07 – 10 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 19 – 22 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2563

วันที่ 04 – 07 มีนาคม 2563

วันที่ 07 – 10 มีนาคม 2563

วันที่ 11 – 14 มีนาคม 2563

วันที่ 14 – 17 มีนาคม 2563

วันที่ 18 – 21 มีนาคม 2563

วันที่ 21 – 24 มีนาคม 2563

วันที่ 25 – 28 มีนาคม 2563

วันที่ 28 – 31 มีนาคม 2563

วันที่ 04 – 07 เมษายน 2563

วันที่ 09 – 12 เมษายน 2563

วันที่ 10 – 13 เมษายน 2563

วันที่ 11 – 14 เมษายน 2563

วันที่ 12 – 15 เมษายน 2563

วันที่ 13 – 16 เมษายน 2563

วันที่ 14 – 17 เมษายน 2563

วันที่ 25 – 28 เมษายน 2563

วันที่ 29 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2563

 


ID : DAD05

วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก

วันที่สอง

วัดหลินอึ๋ง – ร้านเยื่อไผ่ –หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน– โบสถ์สีชมพู – ช้อปปิ้ง VIN COM – สวนสนุก SUNWORLD DANANG WONDER

วันที่สาม

ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค - สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง - โรงเก็บไวน์

วันที่สี่

ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

 

DAD04 SUNWORLD DANANG BANA HILLS (4D3N)

สุดฟินส์นั่งกระเช้าเที่ยวสวนสนุกบานาฮิลล์ เที่ยวเมืองมรดกโลกฮอยอ้น นั้งเรือเรือกระด้ง -สะพานมังกร -วัดหลินอึ๋ง -โบสถ์สีชมพู -สะพานแห่งความรัก #### พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานชาติ 2 มื้อ+กุ้งLobster

วันที่ 12 – 15 ธันวาคม 2562

วันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2562

วันที่ 23 – 26 ธันวาคม 2562

 


ID : DAD04

วันแรก

 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก

วันที่สอง

หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สวนสนุก SUNWORLD DANANG WONDER

วันที่สาม

ขึ้นกระเช้าสู่บาน่าฮิลล์ – สะพานสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค - สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง - โรงเก็บไวน์

วันที่สี่

วัดหลินอึ๋ง – ร้านเยื่อไผ่ – ตลาดฮาน - โบสถ์คริสต์สีชมพู – ช้อปปิ้ง VINCOM  - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

 

DAD03 VINPEARL LAND NAM HOI AN BANA HILLS (4D3N)

 -สะพานทองมือยักษ์ -สวนน้ำทะเลเทียม -ล่องเรือชมสัตว์นานาชาติ -นั่งกระเช้า -รถรางบานาฮิลล์ -เมืองจำลองฮอยอัน -สะพานมังกร -สะพานแห่งความรัก -ล่องเรือกระด้ง

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 15,999 บาท

วันที่ 07 – 10 ธันวาคม 2562

วันที่ 12 – 15 ธันวาคม 2562

วันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2562

วันที่ 23 – 26 ธันวาคม 2562


ID : DAD03

วันแรก

 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก

วันที่สอง

 เมืองฮอยอัน - ล่องเรือกระด้ง – สวนสนุก VINPEARL LAND

วันที่สาม

 วัดหลินอึ๋ง – ขึ้นกระเช้าสู่บาน่าฮิลล์ – สะพานสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค - สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง - โรงเก็บไวน์ 

วันที่สี่

หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน -  ตลาดฮาน – โบสถ์คริสต์สีชมพู – สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)             

 

DAD01 VIETNAM DANANG HUE HOI AN (4D3N)

 นั่งกระเช้าสัมผัสบรรยากาศบนยอดเขาบาน่าฮิลล์ -ล่องเรือมังกร -ล่องเรือกระด้ง -หาดหมีเค -แหนมเนืองเว้ -กุ้งมังกร -อาหารทะเล -บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 11,999 บาท

01-04 ธันวาคม 2562

02-05 ธันวาคม 2562

03-06 ธันวาคม 2562

04-07 ธันวาคม 2562

05-08 ธันวาคม 2562

06-09 ธันวาคม 2562

08-11 ธันวาคม 2562

09-12 ธันวาคม 2562

10-13 ธันวาคม 2562

11-14 ธันวาคม 2562

13-16 ธันวาคม 2562

14-17 ธันวาคม 2562

18-21 ธันวาคม 2562

19-22 ธันวาคม 2562

21-24 ธันวาคม 2562

22-25 ธันวาคม 2562

24-27 ธันวาคม 2562

25-28 ธันวาคม 2562

26-29 ธันวาคม 2562

29 ธันวาคม-01 มกราคม 2562

30 ธันวาคม-02 มกราคม 2562

31 ธันวาคม-03 มกราคม 2562

 


ID : DAD01

วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองดานัง – สะพานมังกร

วันที่สอง

ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – ล่องเรือกระด้ง – เมืองเว้ – ร้านไม้ไผ่ – วัดเทียนมู่ – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม

วันที่สาม

พระราชวังเว้ – ขึ้นกระเช้าสู่บานาฮิลล์ – อุโมงค์เก็บไวน์ – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – สะพานทอง

วันที่สี่

สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – วัดหลินอึ๋ง – หาดหมีเค – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

 

มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน FD

- เที่ยวหมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนาน! นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village -ชมวัดจีน ชม Old House of Tan Sky บ้านโบราณ ชมสะพานญี่ปุ่น และศาลกวนอู -เที่ยวเมืองเว้ ชมเจดีย์เทียนมู่ ชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ -ล่องเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง -ชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน -นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ ชมสะพานสีทอง ผจญภัยที่สวนสนุก The Fantasy Park -สักการะวัดลินห์อึ๋ง ชมสะพานมังกร ชอปปิงตลาด Dong Ba และตลาดฮาน -พิเศษ!! นั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองดานัง -พิเศษ!! กุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 12,900 บาท

วันที่ 05-08 ธันวาคม 2562

วันที่ 06-09 ธันวาคม 2562

วันที่ 13-16 ธันวาคม 2562

วันที่ 14-17 ธันวาคม 2562

วันที่ 20-23 ธันวาคม 2562

วันที่ 21-24 ธันวาคม 2562

วันที่ 27-30 ธันวาคม 2562

 


ID : BT-VN082_FD

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินดานัง – สะพานมังกร

วันที่สอง

ฮอยอัน–เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้งฮอยอัน–วัดจีน–บ้านโบราณ–สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู–สุสานกษัตริย์ไคดิงห์–เจดีย์เทียนมู่–เว้–ล่องแม่น้ำหอม

วันที่สาม

เว้ – พระราชวังหลวง – นั่งรถสามล้อซิโคล่ – ดานัง – บาน่าฮิลล์

วันที่สี่

บาน่าฮิลล์ – วัดลินห์อึ้ง – ตลาดฮาน – กรุงเทพฯ  

 

ทัวร์เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์ บินบางกอกแอร์เวย์ 4 วัน 3 คืน บินเย็น กลับค่ำ (PG)

- เที่ยวหมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนาน! นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village -ชมวัดจีน ชม Old House of Tan Sky บ้านโบราณ ชมสะพานญี่ปุ่น และศาลกวนอู -เที่ยวเมืองเว้ ชมเจดีย์เทียนมู่ ชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ -ล่องเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง -ชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน -นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ ชมสะพานสีทอง ผจญภัยที่สวนสนุก The Fantasy Park -สักการะวัดลินห์อึ๋ง ชมสะพานมังกร ชอปปิงตลาด Dong Ba และตลาดฮาน -พิเศษ!! นั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองดานัง -พิเศษ!! กุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 11,999 บาท

วันที่ 05-08 ธันวาคม 2562

วันที่ 07-10 ธันวาคม 2562

วันที่ 20-23 ธันวาคม 2562

วันที่ 26-29 ธันวาคม 2562

วันที่ 27-30 ธันวาคม 2562

วันที่ 28-31 ธันวาคม 2562

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 03 มกราคม 2563

 


ID : BT-VN082_PG

วันแรก กรุงเทพ - สนามบินดานัง - สะพานมังกร
วันที่สอง ฮอยอัน - เมืองโบราณฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้งฮอยอัน - วัดจีน - บ้านโบราณ - สะพาน ญี่ปุ่น - ศาลกวนอู - สุสานกษัตรย์ไคดิงห์ - เจดีย์เทียนมู่ - เว้ - ล่องแม่น้ำหอม
วันที่สาม เว้ - พระราชวังหลวง - นั่งสามล้อซิโคล่ - ดานัง - บาน่าฮิลล์ 
วันที่สี่ บาน่าฮิลล์ - วัดลินห์อึ๋ง - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ 

 

ทัวร์เวียดนามกลาง พักบาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน บิน PG

- เที่ยวชมเมืองเว้ พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน -ชมเจดีย์เทียนมู่ และสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ -นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ที่ยาวที่สุดประเภท Non Stop โดยไม่หยุดแวะ -ชมสะพานสีทอง และสนุกไปกับสวนสนุก The Fantasy Park -สักการะ วัดลินห์อึ๋ง และชมสะพานมังกร -เที่ยวหมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระด้ง -ชมวัดจีน Old House of Tan Sky บ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น และศาลกวนอู -ชอปปิงตลาดฮาน พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ Seafood และ กุ้งมังกร -พิเศษ!!นำท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมือง พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน -แถมฟรี! ชุดซินจ่าว (ถุงผ้า+ร่ม+คู่มือเวียดนาม)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 11,999 บาท

วันที่ 14-17 ธันวาคม 2562
วันที่ 21-24 ธันวาคม 2562
วันที่ 26-29 ธันวาคม 2562
วันที่ 27-30 ธันวาคม 2562
วันที่ 31 ธันวาคม 2562- 03 มกราคม 2563

 


ID : BT-VN081_PG

วันแรก

กรุงเทพฯ – ดานัง – เว้ – พระราชวังหลวง – ตลาดDong Ba – ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม

วันที่สอง

เจดีย์เทียนมู่ – สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ – นั่งสามล้อซิโคล่ชมเมืองเว้ – ดานัง – บาน่าฮิลล์ 

วันที่สาม

บาน่าฮิลล์–วัดลินห์อึ้ง–เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้งฮอยอัน–วัดจีน–บ้านโบราณ–สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู–สะพานมังกร 

วันที่สี่

ดานัง – ช้อปปิ้งตลาดฮาน – กรุงเทพฯ

 

มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เว้ ดานังฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน FD

- เที่ยวชมเมืองเว้ พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน ชมเจดีย์เทียนมู่ และสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ -ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำหอมพร้อมฟังดนตรีพื้นเมือง -นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ที่ยาวที่สุดประเภท Non Stop โดยไม่หยุดแวะ -ชมสะพานสีทอง และสนุกไปกับสวนสนุก The Fantasy Park -สักการะ วัดลินห์อึ๋ง และชมสะพานมังกร -เที่ยวหมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระด้ง -ชมวัดจีน Old House of Tan Sky บ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น และศาลกวนอู -ชอปปิงตลาดฮาน พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ และ เมนู Seafood -พิเศษ!!นำท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมือง พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน -แถมฟรี! ชุดซินจ่าว (ถุงผ้า+ร่ม+คู่มือเวียดนาม)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 13,900 บาท

วันที่ 29 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2562
วันที่ 13-16 ธันวาคม 2562

 


ID : BT-VN081-FD

วันแรก

กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม 

วันที่สอง

เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-นั่งสามล้อซิคโคล่ชมเมืองเว้-ดานัง-บาน่าฮิลล์

วันที่สาม

บาน่าฮิลล์-วัดลินห์อึ้ง-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดจีน-บ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-สะพานมังกร  

วันที่สี่

ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ

 

เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห์ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน บิน FD

-หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได -ชมน้ำตก Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน ชมถ้ำนางฟ้าและแพชาวประมง -นั่งรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้า ขึ้น ยอดเขาฟานซีปัน -ชมทะเลสาบคืนดาบ ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ และชมวัดหง๊อกเซิน -ล่องเรือชมถ้ำตามก๊กเปรียบเหมือน “กุ้ยหลินของจีน" -อิสระชอปปิงถนน 36 สาย และตลาด Night Market เมืองฮาลอง -พิเศษ !!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ เฝอเวียดนาม และชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด -แถมฟรี! ชุดซินจ่าว (ถุงผ้า+ร่ม+คู่มือเวียดนาม)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 12,900 บาท

วันที่ 01-04 ธันวาคม 2562
วันที่ 02-05 ธันวาคม 2562
วันที่ 04-07  ธันวาคม 2562
วันที่ 05-08  ธันวาคม 2562
วันที่ 07-10  ธันวาคม 2562
วันที่ 08-11  ธันวาคม 2562
วันที่ 09-12  ธันวาคม 2562
วันที่ 10-13  ธันวาคม 2562
วันที่ 14-17  ธันวาคม 2562
วันที่ 15-18  ธันวาคม 2562
วันที่ 21-24  ธันวาคม 2562
วันที่ 22-25  ธันวาคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563

 


ID : BT-VN061_FD

วันแรก

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา

วันที่สอง

ซาปา-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ฮานอย

วันที่สาม

ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง

วันที่สี่

ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ