Tour สุดฮิป! อั้ยย่ะ! เที่ยวแบบไหน..ก็ฟินได้

HAN01 ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน (3D2N)

สัมผัสหลังคาอินโดจีน ยอดเขาฟานซิปัน ขึ้นรถราง นั่งกระเช้าชมทุ่งนาขั้นบันได -น้ำตกสีเงิน -ทะเลสาบคืนดาบ -ช้อปปิ้งจุใจ ### พิเศษ ชมโชว์การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ & อิ่มไม่อั้น Sen บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

วันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2562

วันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2562

วันที่ 30 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 01 – 03 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 06 – 08 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 29 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562

 


ID : HAN01

วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา

วันที่สอง

เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – เมืองลาวไก 

วันที่สาม

เมืองลาวไก – เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – วัดหงอกเซิน– อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

 

DLI01 มุยเน่ ดาลัด ทะเลทราย BY VZ (4D3N)

สัมผัสธรรมชาติน้ำตกดาลันทา ชมสวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย -ลำธาร FairySteam -หมุ่บ้านชาวประมง -พระราชวังบ๋าวได๋ -นั่งกระเช้าไฟฟ้า -ฟาร์มเลี้ยงชะมด -ตลาดราตรีดาลัด

วันที่ 06 – 09 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 13 – 16 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน  2562

วันที่ 03 – 06 ธันวาคม 2562

วันที่ 05 – 08 ธันวาคม 2562

วันที่ 07 – 10 ธันวาคม 2562

วันที่ 10 – 13 ธันวาคม 2562

วันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2562

วันที่ 18 – 21 ธันวาคม 2562

วันที่  25 – 28 ธันวาคม 2562

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563

วันที่ 08 – 11 มกราคม 2563

วันที่ 15 – 18 มกราคม 2563

วันที่ 05 – 08 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 06 – 09 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 19 – 22 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 26 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 04 – 07 มีนาคม 2563

วันที่ 11 – 14 มีนาคม 2563

วันที่ 18 – 21 มีนาคม 2563

วันที่ 25 – 28 มีนาคม 2563

 


ID : DLI01

วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองดาลัด (สนามบินดาลัด) – เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายแดง  

วันที่สอง

ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายขาว – หมู่บ้านชาวประมง – เมืองดาลัด – น้ำตกดาทันลา - พระราชวังบ๋าวได๋ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม 

วันที่สาม

สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย – วัดเจดีย์มังกร – CRAZY HOUSE – สถานีรถไฟเก่าดาลัด – โบสถ์รูปไก่ - CLAY POT VILLAGE - ตลาดราตรีดาลัด 

วันที่สี่

สวนดอกไม้เมืองหนาว – ฟาร์มเลี้ยงชะมด – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

 

DAD06 บาน่าฮิลล์ ดานัง 2 สวนสนุก (4D3N)

 นั่งกระเช้าสัมผัสบรรยากาศบนยอกเขาบานาฮิลล์ -สะพานมังกร -ล่องเรือกระด้ง -โบสถ์สีชมพู -วัดหลินอึ๋ง -เมืองโบราณฮอยอัน -สะพานแห่งความรัก

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 12,999 บาท

วันที่ 07 - 10 พฤศจิกายน  2562

วันที่ 09 - 12 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 14 - 17 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 28 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม  2562

วันที่ 30 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2562

วันที่ 08 - 11 ธันวาคม 2562

วันที่ 12 - 15 ธันวาคม  2562

วันที่ 21 - 24 ธันวาคม 2562

วันที่ 24 - 27 ธันวาคม  2562

วันที่ 28 - 31 ธันวาคม 2562

วันที่ 06 – 09 มกราคม 2563

วันที่ 13 – 16 มกราคม 2563

วันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 17 – 20 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 06 – 09 มีนาคม 2563

วันที่ 16 – 19 มีนาคม 2563

วันที่ 23 – 26 มีนาคม 2563

 


ID : DAD06

วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก

วันที่สอง

ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองฮอยอัน -  SUNWORLD DANANG WONDERS

วันที่สาม

 ขึ้นกระเช้าสู่บ่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค - สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง - โรงเก็บไวน์  

วันที่สี่

บาน่าฮิลล์ – วัดหลินอึ๋ง – โบสถ์สีชมพู – ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

 

DAD05 ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4D3N

เที่ยว 2 สวนสนุกสุดมันส์ รวมค่าเครื่องเล่นแล้ว ล่องเรือกระด้งสัมผัสธรรมชาติ เช็คอินโบสถ์สีชมพู -เมืองโบราณฮอยอัน -วัดกวางตุ้ง -สะพานมังกร -วัดหลินอึ้ง -หมูบ้านแกะสลักหินอ่อน -สะพานแห่งความรัก

วันที่ 02 – 05 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 28 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562

วันที่ 29 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562

วันที่ 30 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2562

วันที่ 04 – 07 ธันวาคม 2562

วันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2562

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563

วันที่ 04 – 07 มกราคม 2563

วันที่ 09 – 12 มกราคม 2563

วันที่ 11 – 14 มกราคม 2563

วันที่ 15 – 18 มกราคม 2563

วันที่ 07 – 10 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 19 – 22 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2563

วันที่ 04 – 07 มีนาคม 2563

วันที่ 07 – 10 มีนาคม 2563

วันที่ 11 – 14 มีนาคม 2563

วันที่ 14 – 17 มีนาคม 2563

วันที่ 18 – 21 มีนาคม 2563

วันที่ 21 – 24 มีนาคม 2563

วันที่ 25 – 28 มีนาคม 2563

วันที่ 28 – 31 มีนาคม 2563

วันที่ 04 – 07 เมษายน 2563

วันที่ 09 – 12 เมษายน 2563

วันที่ 10 – 13 เมษายน 2563

วันที่ 11 – 14 เมษายน 2563

วันที่ 12 – 15 เมษายน 2563

วันที่ 13 – 16 เมษายน 2563

วันที่ 14 – 17 เมษายน 2563

วันที่ 25 – 28 เมษายน 2563

วันที่ 29 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2563

 


ID : DAD05

วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก

วันที่สอง

วัดหลินอึ๋ง – ร้านเยื่อไผ่ –หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน– โบสถ์สีชมพู – ช้อปปิ้ง VIN COM – สวนสนุก SUNWORLD DANANG WONDER

วันที่สาม

ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค - สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง - โรงเก็บไวน์

วันที่สี่

ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

 

DAD04 SUNWORLD DANANG BANA HILLS (4D3N)

สุดฟินส์นั่งกระเช้าเที่ยวสวนสนุกบานาฮิลล์ เที่ยวเมืองมรดกโลกฮอยอ้น นั้งเรือเรือกระด้ง -สะพานมังกร -วัดหลินอึ๋ง -โบสถ์สีชมพู -สะพานแห่งความรัก #### พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานชาติ 2 มื้อ+กุ้งLobster

วันที่ 22 – 25 ตุลาคม 2562

วันที่ 26 – 29 ตุลาคม 2562

วันที่ 31 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 28 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562

วันที่ 12 – 15 ธันวาคม 2562

วันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2562

วันที่ 23 – 26 ธันวาคม 2562

 


ID : DAD04

วันแรก

 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก

วันที่สอง

หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สวนสนุก SUNWORLD DANANG WONDER

วันที่สาม

ขึ้นกระเช้าสู่บาน่าฮิลล์ – สะพานสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค - สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง - โรงเก็บไวน์

วันที่สี่

วัดหลินอึ๋ง – ร้านเยื่อไผ่ – ตลาดฮาน - โบสถ์คริสต์สีชมพู – ช้อปปิ้ง VINCOM  - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

 

DAD03 VINPEARL LAND NAM HOI AN BANA HILLS (4D3N)

 -สะพานทองมือยักษ์ -สวนน้ำทะเลเทียม -ล่องเรือชมสัตว์นานาชาติ -นั่งกระเช้า -รถรางบานาฮิลล์ -เมืองจำลองฮอยอัน -สะพานมังกร -สะพานแห่งความรัก -ล่องเรือกระด้ง

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 15,999 บาท

วันที่ 22 – 25 ตุลาคม 2562

วันที่ 31 – 03 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 28 – 01 ธันวาคม 2562

วันที่ 07 – 10 ธันวาคม 2562

วันที่ 12 – 15 ธันวาคม 2562

วันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2562

วันที่ 23 – 26 ธันวาคม 2562


ID : DAD03

วันแรก

 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก

วันที่สอง

 เมืองฮอยอัน - ล่องเรือกระด้ง – สวนสนุก VINPEARL LAND

วันที่สาม

 วัดหลินอึ๋ง – ขึ้นกระเช้าสู่บาน่าฮิลล์ – สะพานสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค - สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง - โรงเก็บไวน์ 

วันที่สี่

หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน -  ตลาดฮาน – โบสถ์คริสต์สีชมพู – สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)             

 

DAD01 VIETNAM DANANG HUE HOI AN (4D3N)

 นั่งกระเช้าสัมผัสบรรยากาศบนยอดเขาบาน่าฮิลล์ -ล่องเรือมังกร -ล่องเรือกระด้ง -หาดหมีเค -แหนมเนืองเว้ -กุ้งมังกร -อาหารทะเล -บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 11,999 บาท

วันที่ 20-23 ตุลาคม 2562

21-24 ตุลาคม 2562

23-26 ตุลาคม 2562

24-27 ตุลาคม 2562

25-28 ตุลาคม 2562

26-29 ตุลาคม 2562

30 ตุลาคม - 02 พฤศจิกายน 2562

01-04 พฤศจิกายน 2562

06-09 พฤศจิกายน 2562

07-10 พฤศจิกายน 2562

08-11 พฤศจิกายน 2562

13-16 พฤศจิกายน 2562

15-18 พฤศจิกายน 2562

20-23 พฤศจิกายน 2562

21-24 พฤศจิกายน 2562

22-25 พฤศจิกายน 2562

27-30 พฤศจิกายน 2562

29 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2562

01-04 ธันวาคม 2562

02-05 ธันวาคม 2562

03-06 ธันวาคม 2562

04-07 ธันวาคม 2562

05-08 ธันวาคม 2562

06-09 ธันวาคม 2562

08-11 ธันวาคม 2562

09-12 ธันวาคม 2562

10-13 ธันวาคม 2562

11-14 ธันวาคม 2562

13-16 ธันวาคม 2562

14-17 ธันวาคม 2562

18-21 ธันวาคม 2562

19-22 ธันวาคม 2562

21-24 ธันวาคม 2562

22-25 ธันวาคม 2562

24-27 ธันวาคม 2562

25-28 ธันวาคม 2562

26-29 ธันวาคม 2562

29 ธันวาคม-01 มกราคม 2562

30 ธันวาคม-02 มกราคม 2562

31 ธันวาคม-03 มกราคม 2562

 


ID : DAD01

วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองดานัง – สะพานมังกร

วันที่สอง

ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – ล่องเรือกระด้ง – เมืองเว้ – ร้านไม้ไผ่ – วัดเทียนมู่ – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม

วันที่สาม

พระราชวังเว้ – ขึ้นกระเช้าสู่บานาฮิลล์ – อุโมงค์เก็บไวน์ – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – สะพานทอง

วันที่สี่

สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – วัดหลินอึ๋ง – หาดหมีเค – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

 

มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เที่ยวครบ บินคุ้ม 4 วัน 3 คืน บิน FD

- ล่องเรือสู่ Hoi An Impressions Theme Park ชมการแสดงโชว์ -เที่ยวชมเมืองเว้ พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน ชมเจดีย์เทียนมู่ และสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ -ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำหอมพร้อมฟังดนตรีพื้นเมือง -นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ที่ยาวที่สุดประเภท Non Stop โดยไม่หยุดแวะ -ชมสะพานสีทอง และสนุกไปกับสวนสนุก The Fantasy Park -สักการะ วัดลินห์อึ๋ง วัดเกาได๋ และชมสะพานมังกร -เที่ยวหมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระด้ง -ชมวัดจีน Old House of Tan Sky บ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น และศาลกวนอู -ชอปปิงตลาดฮาน พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ -พิเศษ!!นำท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมือง พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน -แถมฟรี! ชุดซินจ่าว (ถุงผ้า+ร่ม+คู่มือเวียดนาม)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 13,900 บาท

วันที่ 12-15 กันยายน 2562
วันที่ 19-22 กันยายน 2562
วันที่ 26-29 กันยายน 2562
วันที่ 03-06 ตุลาคม 2562
วันที่ 04-07 ตุลาคม 2562
วันที่ 10-13 ตุลาคม 2562
วันที่ 23-26 ตุลาคม 2562

 


ID : BT-VN084_FD

วันแรก

กรุงเทพฯ - สนามบินดานัง - พระราชวังหลวง - นั่งสามล้อซิโคล่ -เจดีย์เทียนมู่ - ตลาดดงบา - ล่องเรือน้ำหอม

วันที่สอง

สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ - บาน่าฮิลล์  

วันที่สาม

บาน่าฮิลล์ - เมืองโบราณฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้งฮอยอัน - วัดจีน - สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอู - Hoi An Impressions Theme Park  ชมการแสดงโชว์

วันที่สี่

วัดลินห์อึ๋ง - ตลาดฮาน - วัดเกาได๋ - สะพานมังกร - กรุงเทพฯ  

มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน FD

- เที่ยวหมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนาน! นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village -ชมวัดจีน ชม Old House of Tan Sky บ้านโบราณ ชมสะพานญี่ปุ่น และศาลกวนอู -เที่ยวเมืองเว้ ชมเจดีย์เทียนมู่ ชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ -ล่องเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง -ชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน -นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ ชมสะพานสีทอง ผจญภัยที่สวนสนุก The Fantasy Park -สักการะวัดลินห์อึ๋ง ชมสะพานมังกร ชอปปิงตลาด Dong Ba และตลาดฮาน -พิเศษ!! นั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองดานัง -พิเศษ!! กุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 12,900 บาท

วันที่  20-23 กันยายน 2562
วันที่ 27-30 กันยายน 2562
วันที่ 04-07 ตุลาคม 2562
วันที่ 11-14 ตุลาคม 2562
วันที่ 12-15 ตุลาคม 2562
วันที่ 13-16 ตุลาคม 2562
วันที่ 18-21 ตุลาคม 2562
วันที่ 20-23 ตุลาคม 2562
วันที่ 23-26 ตุลาคม 2562
วันที่ 01-04 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 08-11 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 29พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2562
วันที่ 05-08 ธันวาคม 2562
วันที่ 06-09 ธันวาคม 2562
วันที่ 13-16 ธันวาคม 2562
วันที่ 14-17 ธันวาคม 2562
วันที่ 20-23 ธันวาคม 2562
วันที่ 21-24 ธันวาคม 2562
วันที่ 27-30 ธันวาคม 2562

 


ID : BT-VN082_FD

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินดานัง – สะพานมังกร

วันที่สอง

ฮอยอัน–เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้งฮอยอัน–วัดจีน–บ้านโบราณ–สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู–สุสานกษัตริย์ไคดิงห์–เจดีย์เทียนมู่–เว้–ล่องแม่น้ำหอม

วันที่สาม

เว้ – พระราชวังหลวง – นั่งรถสามล้อซิโคล่ – ดานัง – บาน่าฮิลล์

วันที่สี่

บาน่าฮิลล์ – วัดลินห์อึ้ง – ตลาดฮาน – กรุงเทพฯ  

 

มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน VZ

- เที่ยวหมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนาน! นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village -ชมวัดจีน ชม Old House of Tan Sky บ้านโบราณ ชมสะพานญี่ปุ่น และศาลกวนอู -เที่ยวเมืองเว้ ชมเจดีย์เทียนมู่ ชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ -ล่องเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง -ชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน -นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ ชมสะพานสีทอง ผจญภัยที่สวนสนุก The Fantasy Park สักการะวัดลินห์อึ๋ง ชมสะพานมังกร ชอปปิงตลาด Dong Ba และตลาดฮาน พิเศษ!! นั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ พิเศษ!! กุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 11,900 บาท

วันที่ 13-16 กันยายน 2562
วันที่ 27-30 กันยายน 2562
วันที่ 04-07 ตุลาคม 2562
วันที่ 18-21 ตุลาคม 2562

 


ID : BT-VN082_VZ

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินดานัง – สะพานมังกร

วันที่สอง

ฮอยอัน–เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้งฮอยอัน–วัดจีน–บ้านโบราณ–สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู–สุสานกษัตริย์ไคดิงห์–เจดีย์เทียนมู่–เว้–ล่องแม่น้ำหอม

วันที่สาม

เว้ – พระราชวังหลวง – นั่งรถสามล้อซิโคล่ – ดานัง – บาน่าฮิลล์

วันที่สี่

บาน่าฮิลล์ – วัดลินห์อึ้ง – ตลาดฮาน – กรุงเทพฯ