Tour สุดฮิป! อั้ยย่ะ! เที่ยวแบบไหน..ก็ฟินได้

เวียดนามใต้ ญาจาง วินเพิร์ล ซุปตาร์...พาไปฟิน 3 วัน 2 คืน

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย, ชมเมืองญาจางเมืองตากอากาศริมทะเลที่สวยติดอันดับของเวียดนาม , สนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรมอันหลากหลายเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็น สวนสนุก สวนน้ำ ณ วินเพิร์ลแลนด์แบบเต็มวัน, ชม SKYWALK ทางเดินกระจกสุดหวาดเสียวที่ SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB พร้อมดื่มดำกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกและวิวเมืองญาจางแบบ 360 องศาและจิบเครื่องดื่มเย็นๆ ,พักโรงแรม 5 ดาวในเครือวินเพิร์ลกรุ๊ป

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 9,999.- บาท

วันที่ 06-08 ธันวาคม 2562

วันที่ 13-15 ธันวาคม 2562

วันที่ 20-22 ธันวาคม 2562

วันที่ 27-29 ธันวาคม 2562

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563

วันที่ 03-05 มกราคม 2563

วันที่ 10-12 มกราคม 2563 

วันที่ 17-19 มกราคม 2563

วันที่ 07-09 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2563

วันที่ 06-08 มีนาคม 2563

วันที่ 13-15 มีนาคม 2563

วันที่ 20-22 มีนาคม 2563

 


ID : FDCXR05

วันแรก

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง – ปราสาทโพนากา-วัดลองเซิน-โบสถ์ญาจาง- SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB

วันที่สอง

วินเพิร์ลแลนด์ทั้งวัน – ตลาดดัม-**พักโรงแรม 5 ในเครือวินเพิร์ล**

วันที่สาม

เมืองญาจาง–ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง – กรุงเทพฯ

 

เวียดนามใต้ ญาจาง เที่ยวสวนสนุกวินเพิร์ล ดาลัด ซุปตาร์...พาไปฟ้าว 4 วัน 3 คืน

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย, ชมเมืองญาจางเมืองตากอากาศริมทะเลที่สวยติดอันดับของเวียดนาม, สนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรมอันหลากหลายเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นสวนสนุก สวนน้ำ ณ วินเพิร์ลแลนด์ ,ดื่มดำกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกและวิวเมืองญาจางแบบ 360 องศาที่ SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB ,นั่งรถรางชมความสวยงามของน้ำตกดาตันลา ,ชิมไวน์แดงขึ้นชื่อของเวียดนาม และชมสวนดอกไม้เมืองหนาวของเมืองดาลัด

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 10,999.- บาท

วันที่ 01-04 ธันวาคม 2562

วันที่ 06-09 ธันวาคม 2562

วันที่ 08-11 ธันวาคม 2562

วันที่ 13-16 ธันวาคม 2562

วันที่ 15-18 ธันวาคม 2562

วันที่ 20-23 ธันวาคม 2562

วันที่ 03-06 มกราคม 2563

วันที่ 05-08 มกราคม 2563

วันที่ 10-13 มกราคม 2563

วันที่ 12-15 มกราคม 2563

วันที่ 17-20 มกราคม 2563

วันที่ 02-05 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 07-10 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 09-12 กุมภาพันธ์ 2563

วีนที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 16-19 กุมภาพันธื 2563

วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 23-26 กุมภาพันธื 2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 02 มีนาคม 2563

วันที่ 01-04 มีนาคม 2563

วันที่ 06-09 มีนาคม 2563

วันที่ 08-11 มีนาคม 2563

วันที่ 13-16 มีนาคม 2563

วันที่ 15-18 มีนาคม 2563

วีนที่ 20-23 มีนาคม 2563

 


ID : FDCXR04

วันแรก

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง – เมืองดาลัด-สวนดอกไม้เมืองหนาว-เครซี่เฮ้าส์-ตลาดไนซ์มาร์เก็ต

วันที่สอง

เมืองดาลัด-วัดตั๊กลัม-น้ำตกดาตันลา–ญาจาง-ตลาดดัม- SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB

วันที่สาม

เมืองญาจาง-ปราสาทโพนากา-โบสถ์ญาจาง- วินเพิร์ลแลนด์

วันที่สี่

เมืองญาจาง–ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง – กรุงเทพฯ

 

เวียดนามใต้ ญาจาง ดาลัด พักโรงแรม 5 ดาวบนเกาะวินเพิร์ล ซุปตาร์...พาไปเฟี้ยว 4 วัน 3 คืน

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย, ชมเมืองญาจางเมืองตากอากาศริมทะเลที่สวยติดอันดับของเวียดนาม , พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ที่เกาะวินเพิร์ล สวรรค์แห่งการพักผ่อนระดับโลก ณ วินเพิร์ลแลนด์ , ชม SKYWALK ทางเดินกระจกสุดหวาดเสียวที่ SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB พร้อมดื่มดำกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกและวิวเมืองญาจางแบบ360องศา , นั่งรถรางชมความสวยงามของน้ำตกดาตันลา ชิมไวน์แดงขึ้นชื่อของเวียดนาม

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 11,999.- บาท

วันที่ 01-04 ธันวาคม 2562

วันที่ 06-09 ธันวาคม 2562

วันที่ 08-11 ธันวาคม 2562

วันที่ 13-16 ธันวาคม 2562

วันที่ 15-18 ธันวาคม 2562

วันที่ 20-23 ธันวาคม 2562

วันที่ 03-06 มกราคม 2563

วันที่ 05-08 มกราคม 2563

วันที่ 10-13 มกราคม 2563

วันที่ 12-15 มกราคม 2563

วันที่ 17-20 มกราคม 2563

วันที่ 02-05 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 07-10 กุมภาพันธื 2563

วันที่ 09-12 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 02 มีนาคม 2563

วันที่ 01-04 มีนาคม 2563

วันที่ 06-09 มีนาคม 2563

วันที่ 08-11 มีนาคม 2563

วันที่ 13-16 มีนาคม 2563

วันที่ 15-18 มีนาคม 2563

วันที่ 20-23 มีนาคม 2563

 


ID : FDCXR03

วันแรก

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง– เมืองดาลัด-สวนดอกไม้เมืองหนาว -เครซี่เฮ้าส์-ตลาดไนซ์มาร์เก็ต

วันที่สอง

เมืองดาลัด-วัดตั๊กลัม-น้ำตกดาตันลา – ญาจาง-วินเพิร์ลแลนด์ - ชมโชว์น้ำพุประกอบแสงสีเสียง **พักโรงแรมระดับ 5 ดาว บนเกาะวินเพิร์ล**

วันที่สาม

สวนสนุก VINPEARL LAND- โบสถ์ญาจาง-วัดโพนากา-ตลาดดัม- SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB

วันที่สี่

เมืองญาจาง–ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง – กรุงเทพฯ

 

HAN10 ซาปา นิงบิงห์ ฮาลอง (4D3N)

 สัมผัสหลังคาอินโดจีน เที่ยวครบเส้นเวียดนามเหนือ นั่งกระเช้า ชมทุ่งนาขั้นบันได -ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์+เรือกระจาดฮาลองบก -ถ้ำตามก๊ก -ตลาดฮาลองไนท์มาร์เก็ต -หมู่บ้านชาวประมง -ถ้ำนางฟ้า

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 10,989 บาท

วันที่ 01 – 04 ธันวาคม 2562

วันที่ 08 – 11 ธันวาคม 2562

วันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2562

วันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2562

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563 

วันที่ 05 – 08 มกราคม 2563

วันที่ 12 – 15 มกราคม 2563

วันที่ 19 – 22 มกราคม 2563

วันที่ 02 – 05 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 09 – 12 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 01 – 04 มีนาคม 2563

วันที่ 08 – 11 มีนาคม 2563

วันที่ 15 – 18 มีนาคม 2563

วันที่ 22 – 25 มีนาคม 2563

วันที่ 29 มีนาคม – 01 เมษายน 2563

วันที่ 05 – 08 เมษายน 2563

วันที่ 12 – 15 เมษายน 2563

วันที่ 19 – 22 เมษายน 2563

วันที่ 26 – 29 เมษายน 2563

 


ID : HAN10

วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – ตลาดซาปา

วันที่สอง

  เมืองซาปา – นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – เมืองฮานอย – ช้อปปิ้งถนน36สาย

วันที่สาม

เมืองฮานอย – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก – ถ้ำตามก๊ก – เมืองฮาลอง – ร้านยา – ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต

วันที่สี่

 ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – เมืองฮานอย – ร้านหยก – กรุงเทพฯ

 

HAN09 ฮานอย นิงบิงห์ ฮาลอง ปาร์ค (3D2N)

 เช็คอินที่เที่ยวใหม่สวนญี่ปุ่น + กระเช้า ล่องเรือชมธรรมชาติ ฮาลองบก -ทะเลสาบคืนดาบ -ถ้ำนางฟ้า -สวนสนุกฮาลองปาร์ค -ฮาลองไนท์มาร์เก็ต -วัดหงอกเซิน -ทะเลสาบตะวันตก

วันที่ 04 – 06 ธันวาคม 2562

วันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2562

วันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562

วันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2562

วันที่ 01 – 03 มกราคม 2563

วันที่ 08 – 10 มกราคม 2563

วันที่ 15 – 17 มกราคม 2563

วันที่ 29 – 31 มกราคม 2563

วันที่ 05 – 07 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 04 – 06 มีนาคม 2563

วันที่ 11 – 13 มีนาคม 2563

วันที่ 18 – 20 มีนาคม 2563

วันที่ 25 – 27 มีนาคม 2563

วันที่ 01 – 03 เมษายน 2563

วันที่ 08 – 10 เมษายน 2563

วันที่ 15 – 17 เมษายน 2563

วันที่ 22 – 24 เมษายน 2563

วันที่ 29 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2563

 


ID : HAN09

วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย – ทะเลสาบตะวันตก – วัดเฉินก๊วก – เมืองฮาลอง – ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชม HALONG PARK – HALONG NIGHT MARKET

วันที่สอง

 ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – เมืองฮานอย – ร้านหยก – ทะเลสาบคืนดาบ -  วัดหงอกเซิน – อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย 

วันที่สาม

 เมืองนิงบิงห์ – ร้านเยื่อไผ่ – ล่องเรือชมความสวยงามของฮาลองบก – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  

 

HAN08 ซาปา ฟานซิปัน สะพานแก้วมังกรเมฆ (3D2N)

 เช็คอินเที่ยวเมืองใหม่ล่าสุด สะพานกระจกมังกรเมฆ -ตลาดซาปา -ทะเลสาบตะวันตก -ช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย

วันที่ 06 – 08  ธันวาคม 2562

วันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2562

วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2562

วันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2562

วันที่ 03 – 05 มกราคม 2563

วันที่ 10 – 12 มกราคม 2563

วันที่ 17 – 19 มกราคม 2563 

วันที่ 31 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 07 – 09 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563

วันที่ 06 – 08 มีนาคม 2563

วันที่ 13 – 15 มีนาคม 2563

วันที่ 20 – 22 มีนาคม 2563

วันที่ 27 – 29 มีนาคม 2563

วันที่ 03 – 05 เมษายน 2563

วันที่ 10 – 12 เมษายน 2563

วันที่ 17 – 19 เมษายน 2563

วันที่ 24 – 26 เมษายน 2563

 


ID : HAN08

วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย - เมืองซาปา – สะพานแก้วมังกรเมฆ – ถนนคนเดินซาปา

วันที่สอง

เมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – เมืองลาวไก – ตลาดก๊อกเหลียว  

วันที่สาม

 เมืองฮานอย – ทะเลสาบตะวันตก – วัดหงอกเซิน – อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

 

HAN07 HANOI HALONG PARK NINH BINH (3D2N)

สุดฟินส์! ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง นั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามทะเล ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Halongpark -วัด Bai Dinh -ล่องเรือชมความงามจ่างอาน -ตลาดราตรีฮาลอง -สุสานลุงโฮ -ทำเนียบประธานาธิบดี -วัดเจดีย์เสาเดียว -ทะเลสาบคืนดาบ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 11,999 บาท

วันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2562

วันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2562

 


ID : HAN07

วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองนิงบิงห์ – ร้าน OTOP – วัดไบ่ดิงห์ – ล่องเรือชมความสวยงามของจ่างอาน 

วันที่สอง

 เมืองฮาลอง – ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – นั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามทะเลชม HALONG PARK – ตลาดราตรีฮาลอง

วันที่สาม

 เมืองฮานอย – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดีย์เสาเดียว – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย

 

HAN06 เวียดนาม ฟานซีปัน ซาปา สะพานแก้ว (3D2N)

นั่งกระเช้าสัมผัสหลังคาโลกยอดเขาฟานซิปัน -มื้อสุดฟินส์ เฝอเวียดนาม/บุฟเฟ่ต์นานชาติ -หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต -นั่งรถรางเมืองซาปา -ยอดเขาฟานซิปัน -ทะเลสาบคืนดาบ -ช้อปปิ้งถนน36สาย -วัดหงอกเซิน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 10,989 บาท

วันที่ 04 – 06 ธันวาคม 2562

วันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2562

วันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562

วันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562

วันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2562

วันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2562

วันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2562

วันที่ 31 ธันวาคม – 02 มกราคม 2563

วันที่ 01 – 03 มกราคม 2563

 


ID : HAN06

วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองซาปา – สะพานแก้วมังกรเมฆ – ตลาดซาปา

วันที่สอง

เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – เมืองลาวไก

วันที่สาม

เมืองลาวไก – เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

 

HAN05 ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงบิงห์ ฮาลอง (4D3N)

 สัมผัสหลังคาอินโดจีน ยอดเขาฟานซิปัน นั่งรถราง ขึ้นกระเช้า ชมนาขั้นบันได ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์+เรือกระจาดฮาลองบก

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 12,999 บาท

วันที่ 08 – 11 ธันวาคม 2562

วันที่ 25 - 28 ธันวาคม 2562

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563 

 


ID : HAN05

วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา 

วันที่สอง

เมืองซาปา – นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – เมืองฮานอย – ช้อปปิ้งถนน36สาย

วันที่สาม

เมืองฮานอย – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก – ถ้ำตามก๊ก – เมืองฮาลอง – ร้านยา – ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต 

วันที่สี่

ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – เมืองฮานอย – ร้านหยก – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง

 

DLI01 มุยเน่ ดาลัด ทะเลทราย BY VZ (4D3N)

สัมผัสธรรมชาติน้ำตกดาลันทา ชมสวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย -ลำธาร FairySteam -หมุ่บ้านชาวประมง -พระราชวังบ๋าวได๋ -นั่งกระเช้าไฟฟ้า -ฟาร์มเลี้ยงชะมด -ตลาดราตรีดาลัด

วันที่ 03 – 06 ธันวาคม 2562

วันที่ 05 – 08 ธันวาคม 2562

วันที่ 07 – 10 ธันวาคม 2562

วันที่ 10 – 13 ธันวาคม 2562

วันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2562

วันที่ 18 – 21 ธันวาคม 2562

วันที่  25 – 28 ธันวาคม 2562

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563

วันที่ 08 – 11 มกราคม 2563

วันที่ 15 – 18 มกราคม 2563

วันที่ 05 – 08 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 06 – 09 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 19 – 22 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 26 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 04 – 07 มีนาคม 2563

วันที่ 11 – 14 มีนาคม 2563

วันที่ 18 – 21 มีนาคม 2563

วันที่ 25 – 28 มีนาคม 2563

 


ID : DLI01

วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองดาลัด (สนามบินดาลัด) – เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายแดง  

วันที่สอง

ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายขาว – หมู่บ้านชาวประมง – เมืองดาลัด – น้ำตกดาทันลา - พระราชวังบ๋าวได๋ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม 

วันที่สาม

สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย – วัดเจดีย์มังกร – CRAZY HOUSE – สถานีรถไฟเก่าดาลัด – โบสถ์รูปไก่ - CLAY POT VILLAGE - ตลาดราตรีดาลัด 

วันที่สี่

สวนดอกไม้เมืองหนาว – ฟาร์มเลี้ยงชะมด – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)