Tour สุดฮิป! อั้ยย่ะ! เที่ยวแบบไหน..ก็ฟินได้

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ฟรี!! กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน

-นั่งเรือเฟอร์รี่ สู่มาเก๊า ชมองค์ รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ปรางค์ทอง และโบสถ์เซนต์ปอล -อลังการ โรงแรมระดับ 6 ดาว เดอะเวเนเชี่ยน -นั่งกระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก นมัสการ พระใหญ่วัดโป่หลิน หรือพระใหญ่ลันเตา -เที่ยวหาดทราย REPULSE BAY ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ -ขอพร “วัดแชกงหมิว” หรือที่รู้จักกันดีในนาม หรือวัดกังหัน -ชอปปิงจุใจ เซนาโด้สแควร์ และย่านจิมซาจุ่ย -พักหรู 4 ดาว แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+ร่ม+คู่มือฮ่องกง)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 17,900 บาท

วันที่ 13-15 กันยายน 2562

วันที่ 19-21 กันยายน 2562

วันที่ 20-22 กันยายน 2562

วันที่ 11-13 ตุลาคม 2562

วันที่ 19-21  ตุลาคม 2562

วันที่ 24-26 ตุลาคม 2562

วันที่ 25-27  ตุลาคม 2562

วันที่ 26-28  ตุลาคม 2562

 


ID : BT-HKG008_CX

วันแรก

 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - พระใหญ่วัดโป่หลิน - นั่งกระเช้านองปิง - CITY GATE OUTLETS

วันที่สอง

มาเก๊า - วัดเจ้าแม่กวนอิม -โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้แสควร์ - โอท็อป - เวเนเชี่ยน - ฮ่องกง

วันที่สาม

รีพลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย - กรุงเทพฯ

 

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 3 วัน 2 คืน พัก 4 ดาว บิน CX

-พิเศษ!! ข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก สู่มาเก๊า -ชมองค์ รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ปรางค์ทอง และโบสถ์เซนต์ปอล -อลังการกับโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยน สักการะขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม -สักการะ วัดหวังต้าเซียน เที่ยวหาดทราย REPULSE BAY -ขอพร “วัดแชกงหมิว” หรือที่รู้จักกันดีในนาม หรือวัดกังหัน -ชอปปิงจุใจ เซนาโด้สแควร์ ตลาด Mongkok Ladies -พักหรู 4 ดาว แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ร่ม+ถุงผ้า+คู่มือฮ่องกง)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 15,900 บาท

วันที่ 13-15 กันยายน 2562

วันที่ 20-22 กันยายน 2562

วันที่ 12-14 ตุลาคม 2562

วันที่ 25-27 ตุลาคม 2562

 


ID : BT-HKG08_CX

วันแรก

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - Mongkok Ladies Market

วันที่สอง

สะพานเชื่อมฮ่องกง/จูไห่/มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เวเนเชี่ยน - ฮ่องกง

วันที่สาม

วัดแชกงมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอรี่ - ตลาดหยก - รีพลัสเบย์ - กรุงเทพฯ     

 

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์วัฒนธรรม 3 วัน 2 คืน

-สักการะ วัดกวนอู วัดศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเซินเจิ้นนิยม -ชม โชว์วัฒนธรรม สุดอลังการที่หมู่บ้านวัฒนธรรม -ไหว้พระขอพร วัดแชกงหมิว -วัดหวังต้าเซียน เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ -เพลิดเพลินช้อปปิ้งหลอวู่ และย่านจิมซาจุ่ย -พิเศษ! เมนูเป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง

วันที่ 12-14 กันยายน 2562

วันที่ 19-21 กันยายน 2562

วันที่ 26-28 กันยายน 2562

วันที่ 10-12 ตุลาคม 2562

วันที่ 17-19 ตุลาคม 2562

วันที่ 22-24 ตุลาคม 2562

วันที่ 24-26 ตุลาคม 2562

 


ID : BT-HKG012_MS

วันรแรก

  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น       

วันที่สอง

  เซินเจิ้น – ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ – หยก – วัดกวนอู – ช้อปปิ้งหลอวู่ – โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม 

วันที่สาม

  วัดแชกงมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอรี่ – เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ

 

HAN10 ซาปา นิงบิงห์ ฮาลอง (4D3N)

 สัมผัสหลังคาอินโดจีน เที่ยวครบเส้นเวียดนามเหนือ นั่งกระเช้า ชมทุ่งนาขั้นบันได -ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์+เรือกระจาดฮาลองบก -ถ้ำตามก๊ก -ตลาดฮาลองไนท์มาร์เก็ต -หมู่บ้านชาวประมง -ถ้ำนางฟ้า

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 10,989 บาท

วันที่ 01 – 04 ธันวาคม 2562

วันที่ 08 – 11 ธันวาคม 2562

วันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2562

วันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2562

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563 

วันที่ 05 – 08 มกราคม 2563

วันที่ 12 – 15 มกราคม 2563

วันที่ 19 – 22 มกราคม 2563

วันที่ 02 – 05 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 09 – 12 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 01 – 04 มีนาคม 2563

วันที่ 08 – 11 มีนาคม 2563

วันที่ 15 – 18 มีนาคม 2563

วันที่ 22 – 25 มีนาคม 2563

วันที่ 29 มีนาคม – 01 เมษายน 2563

วันที่ 05 – 08 เมษายน 2563

วันที่ 12 – 15 เมษายน 2563

วันที่ 19 – 22 เมษายน 2563

วันที่ 26 – 29 เมษายน 2563

 


ID : HAN10

วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – ตลาดซาปา

วันที่สอง

  เมืองซาปา – นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – เมืองฮานอย – ช้อปปิ้งถนน36สาย

วันที่สาม

เมืองฮานอย – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก – ถ้ำตามก๊ก – เมืองฮาลอง – ร้านยา – ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต

วันที่สี่

 ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – เมืองฮานอย – ร้านหยก – กรุงเทพฯ

 

HAN09 ฮานอย นิงบิงห์ ฮาลอง ปาร์ค (3D2N)

 เช็คอินที่เที่ยวใหม่สวนญี่ปุ่น + กระเช้า ล่องเรือชมธรรมชาติ ฮาลองบก -ทะเลสาบคืนดาบ -ถ้ำนางฟ้า -สวนสนุกฮาลองปาร์ค -ฮาลองไนท์มาร์เก็ต -วัดหงอกเซิน -ทะเลสาบตะวันตก

วันที่ 04 – 06 ธันวาคม 2562

วันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2562

วันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562

วันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2562

วันที่ 01 – 03 มกราคม 2563

วันที่ 08 – 10 มกราคม 2563

วันที่ 15 – 17 มกราคม 2563

วันที่ 29 – 31 มกราคม 2563

วันที่ 05 – 07 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 04 – 06 มีนาคม 2563

วันที่ 11 – 13 มีนาคม 2563

วันที่ 18 – 20 มีนาคม 2563

วันที่ 25 – 27 มีนาคม 2563

วันที่ 01 – 03 เมษายน 2563

วันที่ 08 – 10 เมษายน 2563

วันที่ 15 – 17 เมษายน 2563

วันที่ 22 – 24 เมษายน 2563

วันที่ 29 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2563

 


ID : HAN09

วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย – ทะเลสาบตะวันตก – วัดเฉินก๊วก – เมืองฮาลอง – ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชม HALONG PARK – HALONG NIGHT MARKET

วันที่สอง

 ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – เมืองฮานอย – ร้านหยก – ทะเลสาบคืนดาบ -  วัดหงอกเซิน – อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย 

วันที่สาม

 เมืองนิงบิงห์ – ร้านเยื่อไผ่ – ล่องเรือชมความสวยงามของฮาลองบก – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  

 

HAN08 ซาปา ฟานซิปัน สะพานแก้วมังกรเมฆ (3D2N)

 เช็คอินเที่ยวเมืองใหม่ล่าสุด สะพานกระจกมังกรเมฆ -ตลาดซาปา -ทะเลสาบตะวันตก -ช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย

วันที่ 06 – 08  ธันวาคม 2562

วันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2562

วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2562

วันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2562

วันที่ 03 – 05 มกราคม 2563

วันที่ 10 – 12 มกราคม 2563

วันที่ 17 – 19 มกราคม 2563 

วันที่ 31 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 07 – 09 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563

วันที่ 06 – 08 มีนาคม 2563

วันที่ 13 – 15 มีนาคม 2563

วันที่ 20 – 22 มีนาคม 2563

วันที่ 27 – 29 มีนาคม 2563

วันที่ 03 – 05 เมษายน 2563

วันที่ 10 – 12 เมษายน 2563

วันที่ 17 – 19 เมษายน 2563

วันที่ 24 – 26 เมษายน 2563

 


ID : HAN08

วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย - เมืองซาปา – สะพานแก้วมังกรเมฆ – ถนนคนเดินซาปา

วันที่สอง

เมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – เมืองลาวไก – ตลาดก๊อกเหลียว  

วันที่สาม

 เมืองฮานอย – ทะเลสาบตะวันตก – วัดหงอกเซิน – อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

 

HAN07 HANOI HALONG PARK NINH BINH (3D2N)

สุดฟินส์! ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง นั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามทะเล ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Halongpark -วัด Bai Dinh -ล่องเรือชมความงามจ่างอาน -ตลาดราตรีฮาลอง -สุสานลุงโฮ -ทำเนียบประธานาธิบดี -วัดเจดีย์เสาเดียว -ทะเลสาบคืนดาบ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 11,999 บาท

วันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2562

วันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2562

วันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2562

วันที่ 07 – 09 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2562

วันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2562

 


ID : HAN07

วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองนิงบิงห์ – ร้าน OTOP – วัดไบ่ดิงห์ – ล่องเรือชมความสวยงามของจ่างอาน 

วันที่สอง

 เมืองฮาลอง – ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – นั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามทะเลชม HALONG PARK – ตลาดราตรีฮาลอง

วันที่สาม

 เมืองฮานอย – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดีย์เสาเดียว – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย

 

HAN06 เวียดนาม ฟานซีปัน ซาปา สะพานแก้ว (3D2N)

นั่งกระเช้าสัมผัสหลังคาโลกยอดเขาฟานซิปัน -มื้อสุดฟินส์ เฝอเวียดนาม/บุฟเฟ่ต์นานชาติ -หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต -นั่งรถรางเมืองซาปา -ยอดเขาฟานซิปัน -ทะเลสาบคืนดาบ -ช้อปปิ้งถนน36สาย -วัดหงอกเซิน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 10,989 บาท

วันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2562

วันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2562

วันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2562

วันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2562

วันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562

วันที 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 01 – 03 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 06 – 08 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 07 – 09 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 04 – 06 ธันวาคม 2562

วันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2562

วันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562

วันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562

วันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2562

วันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2562

วันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2562

วันที่ 31 ธันวาคม – 02 มกราคม 2563

วันที่ 01 – 03 มกราคม 2563

 


ID : HAN06

วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองซาปา – สะพานแก้วมังกรเมฆ – ตลาดซาปา

วันที่สอง

เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – เมืองลาวไก

วันที่สาม

เมืองลาวไก – เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

 

HAN05 ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงบิงห์ ฮาลอง (4D3N)

 สัมผัสหลังคาอินโดจีน ยอดเขาฟานซิปัน นั่งรถราง ขึ้นกระเช้า ชมนาขั้นบันได ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์+เรือกระจาดฮาลองบก

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 12,999 บาท

วันที่ 18 - 21 ตุลาคม 2562

วันที่ 19 - 22 ตุลาคม 2562

วันที่ 20 - 23 ตุลาคม 2562

วันที่ 25 - 28 ตุลาคม 2562

วันที่ 31 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 29 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562

วันที่ 08 – 11 ธันวาคม 2562

วันที่ 25 - 28 ธันวาคม 2562

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563 

 


ID : HAN05

วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา 

วันที่สอง

เมืองซาปา – นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – เมืองฮานอย – ช้อปปิ้งถนน36สาย

วันที่สาม

เมืองฮานอย – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก – ถ้ำตามก๊ก – เมืองฮาลอง – ร้านยา – ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต 

วันที่สี่

ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – เมืองฮานอย – ร้านหยก – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง

 

HAN02 ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ (3D2N)

 สัมผัสทัศนียภาพ อ่าวฮาลองเบย์ ล่องเรือกระจาด ชมธรรมชาติฮาลองบก -สุสานลุงโฮ -ทะเลสาบคืนดาบ -วิหารวรรณกรรม

วันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2562

วันที่ 08 – 10 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2562

 


ID : HAN02

วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก – เมืองฮาลอง – ร้านยา – ฮาลองไนท์มาร์เก็ต

วันที่สอง

เมืองฮาลอง – ล่องอ่าวฮาลองเบย์ - ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – ร้านหยก – เมือง ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – วัดหงอกเซิน – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ 

วันที่สาม

จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี  - บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – วัดเจิ่นกว๊อก – วิหารวรรณกรรม – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - ท่าอากาศยานนอยไบ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)