Tour สุดฮิป! Trip สุดชิลล์!แนะนำ

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ฟรี กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน บินคาเธ่ย์แปซิฟิก

-นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน -ขอพรโชคลาภ เจ้าพ่อแชกงมิว ณ วัดแชกงมิว -ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ -ชอปปิงจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ นาธาน จิมซาจุ่ย -ชม พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ชอปปิงห้างหลอหวู่ -ชมโชว์ม่านน้ำตระการตา Mangrove Groove -อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง -บิน Cathay Pacific Airlines พักโรงแรมระดับ 4 ดาว -แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ร่ม+ถุงผ้า+น้ำดื่ม+คู่มือเที่ยวฮ่องกง)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 10,900 บาท

วันที่ 13-15 กันยายน 2562
วันที่ 19-21 กันยายน 2562
วันที่ 20-22 กันยายน 2562
วันที่ 11-13 ตุลาคม 2562
วันที่ 19-21 ตุลาคม 2562
วันที่ 24-26 ตุลาคม 2562
วันที่ 25-27 ตุลาคม 2562
วันที่ 26-28 ตุลาคม 2562

ID : BT-HKG01_CX

วันแรก

กรุงเทพฯ -  ฮ่องกง - พระใหญ่วัดโป่หลิน - นั่งกระเช้านองปิง - CITY GATE OUTLETS - เซินเจิ้น

วันที่สอง

เซินเจิ้น -  พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ -  หยก - ช้อปปิ้งตงเหมิน - โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove

วันที่สาม

วัดแชกงมิว -  วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอรี่ - ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย - กรุงเทพฯ  

 

มหัศจรรย์ ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน บินคาเธ่ย์แปซิฟิก

-ขอพร “วัดแชกงหมิว” หรือที่รู้จักกันดีในนาม หรือวัดกังหัน -นมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง -เที่ยวหาดทราย REPULSE BAY ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ -นั่งกระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก นมัสการ พระใหญ่วัดโป่หลิน หรือพระใหญ่ลันเตา -ชอปปิงจุใจ Mongkok Ladies Market ถนนนาธานย่าน จิมซาจุ่ย และ Citygate Outlets Mall -บินตรง พักหรู 4 ดาว แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (ร่ม+พัด+ถุงผ้า+คู่มือฮ่องกง)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 14,900 บาท

วันที่ 13-15 กันยายน 2562
วันที่ 20-22 กันยายน 2562
วันที่ 12-14 ตุลาคม 2562
วันที่ 25-27 ตุลาคม 2562

 


ID : BT-HKG002_CX

วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Mongkok Ladies Market         

วันที่สอง

วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย   

วันที่สาม

 สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท-กรุงเทพฯ    

 

มหัศจรรย์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน

-ขอพร “วัดแชกงหมิว” หรือที่รู้จักกันดีในนาม หรือวัดกังหัน -นมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง -เที่ยวหาดทราย REPULSE BAY ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ -สนุกสุดมันที่ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน!!! -ชอปปิงจุใจ Mongkok Ladies Market และถนนนาธานย่าน จิมซาจุ่ย -พักหรู 4 ดาว แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (ร่ม+พัด+ถุงผ้า+คู่มือฮ่องกง)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 16,900 บาท

วันที่ 13-15 กันยายน 2562

วันที่ 20-22 กันยายน 2562

วันที่ 12-14 ตุลาคม 2562

วันที่ 25-27 ตุลาคม 2562

 


ID : BT-HKG003_RJ

วันแรก

 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Mongkok Ladies Market

วันที่สอง

วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย

วันที่สาม

สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - กรุงเทพฯ    

 

มหัศจรรย์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน บินรอยัลจอร์แดน

-ขอพร “วัดแชกงหมิว” หรือที่รู้จักกันดีในนาม หรือวัดกังหัน -นมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง -ตะลุยย้อนวัยที่ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน -ชอปปิงจุใจ Mongkok Ladies Market และถนนนาธานย่าน จิมซาจุ่ย -พักหรู 4 ดาว แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+ร่ม+คู่มือฮ่องกง)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 13,999 บาท

วันที่ 26-28 กันยายน 2562

วันที่ 03-05 ตุลาคม 2562

วันที่ 10-12 ตุลาคม 2562

วันที่ 13-15 ตุลาคม 2562

วันที่ 17-19 ตุลาคม 2562

วันที่ 24-26 ตุลาคม 2562

วันที่ 30 ตุลาคม - 02 พฤศจิกายน 2562

 


ID : BT-HKG003_RJ

วันแรก

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - Mongkok Ladies Market

วันที่สอง

สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 

วันที่สาม

วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย- กรุงเทพฯ

 

ทัวร์ฮ่องกง OCEAN PARK 3 วัน 2 คืน (MS)

-สวนสนุก OCEAN PARK เต็มวัน -วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน -REPULSE BAY ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม -ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย -แถมฟรี!! (ถุงผ้า+ร่ม+พัด)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 12,900 บาท

วันที่ 12-14 กันยายน 2562

วันที่ 19-21 กันยายน 2562

วันที่ 26-28 กันยายน 2562

วันที่ 10-12 ตุลาคม 2562

วันที่ 17-19 ตุลาคม 2562

วันที่ 22-24 ตุลาคม 2562

วันที่ 24-26 ตุลาคม 2562

 


ID : BT-HKG04_MS

วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง

วันที่สอง

 อิสระเต็มวัน ณ โอเชี่ยน ปาร์ค

วันที่สาม

  วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - จิวเวอร์รี่ - เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - อิสระช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ 

 

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ฟรี!! กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน

-นั่งเรือเฟอร์รี่ สู่มาเก๊า ชมองค์ รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ปรางค์ทอง และโบสถ์เซนต์ปอล -อลังการ โรงแรมระดับ 6 ดาว เดอะเวเนเชี่ยน -นั่งกระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก นมัสการ พระใหญ่วัดโป่หลิน หรือพระใหญ่ลันเตา -เที่ยวหาดทราย REPULSE BAY ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ -ขอพร “วัดแชกงหมิว” หรือที่รู้จักกันดีในนาม หรือวัดกังหัน -ชอปปิงจุใจ เซนาโด้สแควร์ และย่านจิมซาจุ่ย -พักหรู 4 ดาว แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+ร่ม+คู่มือฮ่องกง)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 17,900 บาท

วันที่ 13-15 กันยายน 2562

วันที่ 19-21 กันยายน 2562

วันที่ 20-22 กันยายน 2562

วันที่ 11-13 ตุลาคม 2562

วันที่ 19-21  ตุลาคม 2562

วันที่ 24-26 ตุลาคม 2562

วันที่ 25-27  ตุลาคม 2562

วันที่ 26-28  ตุลาคม 2562

 


ID : BT-HKG008_CX

วันแรก

 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - พระใหญ่วัดโป่หลิน - นั่งกระเช้านองปิง - CITY GATE OUTLETS

วันที่สอง

มาเก๊า - วัดเจ้าแม่กวนอิม -โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้แสควร์ - โอท็อป - เวเนเชี่ยน - ฮ่องกง

วันที่สาม

รีพลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย - กรุงเทพฯ

 

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 3 วัน 2 คืน พัก 4 ดาว บิน CX

-พิเศษ!! ข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก สู่มาเก๊า -ชมองค์ รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ปรางค์ทอง และโบสถ์เซนต์ปอล -อลังการกับโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยน สักการะขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม -สักการะ วัดหวังต้าเซียน เที่ยวหาดทราย REPULSE BAY -ขอพร “วัดแชกงหมิว” หรือที่รู้จักกันดีในนาม หรือวัดกังหัน -ชอปปิงจุใจ เซนาโด้สแควร์ ตลาด Mongkok Ladies -พักหรู 4 ดาว แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ร่ม+ถุงผ้า+คู่มือฮ่องกง)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 15,900 บาท

วันที่ 13-15 กันยายน 2562

วันที่ 20-22 กันยายน 2562

วันที่ 12-14 ตุลาคม 2562

วันที่ 25-27 ตุลาคม 2562

 


ID : BT-HKG08_CX

วันแรก

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - Mongkok Ladies Market

วันที่สอง

สะพานเชื่อมฮ่องกง/จูไห่/มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เวเนเชี่ยน - ฮ่องกง

วันที่สาม

วัดแชกงมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอรี่ - ตลาดหยก - รีพลัสเบย์ - กรุงเทพฯ     

 

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์วัฒนธรรม 3 วัน 2 คืน

-สักการะ วัดกวนอู วัดศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเซินเจิ้นนิยม -ชม โชว์วัฒนธรรม สุดอลังการที่หมู่บ้านวัฒนธรรม -ไหว้พระขอพร วัดแชกงหมิว -วัดหวังต้าเซียน เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ -เพลิดเพลินช้อปปิ้งหลอวู่ และย่านจิมซาจุ่ย -พิเศษ! เมนูเป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง

วันที่ 12-14 กันยายน 2562

วันที่ 19-21 กันยายน 2562

วันที่ 26-28 กันยายน 2562

วันที่ 10-12 ตุลาคม 2562

วันที่ 17-19 ตุลาคม 2562

วันที่ 22-24 ตุลาคม 2562

วันที่ 24-26 ตุลาคม 2562

 


ID : BT-HKG012_MS

วันรแรก

  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น       

วันที่สอง

  เซินเจิ้น – ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ – หยก – วัดกวนอู – ช้อปปิ้งหลอวู่ – โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม 

วันที่สาม

  วัดแชกงมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอรี่ – เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ

 

มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เที่ยวครบ บินคุ้ม 4 วัน 3 คืน บิน FD

- ล่องเรือสู่ Hoi An Impressions Theme Park ชมการแสดงโชว์ -เที่ยวชมเมืองเว้ พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน ชมเจดีย์เทียนมู่ และสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ -ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำหอมพร้อมฟังดนตรีพื้นเมือง -นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ที่ยาวที่สุดประเภท Non Stop โดยไม่หยุดแวะ -ชมสะพานสีทอง และสนุกไปกับสวนสนุก The Fantasy Park -สักการะ วัดลินห์อึ๋ง วัดเกาได๋ และชมสะพานมังกร -เที่ยวหมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระด้ง -ชมวัดจีน Old House of Tan Sky บ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น และศาลกวนอู -ชอปปิงตลาดฮาน พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ -พิเศษ!!นำท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมือง พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน -แถมฟรี! ชุดซินจ่าว (ถุงผ้า+ร่ม+คู่มือเวียดนาม)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 13,900 บาท

วันที่ 12-15 กันยายน 2562
วันที่ 19-22 กันยายน 2562
วันที่ 26-29 กันยายน 2562
วันที่ 03-06 ตุลาคม 2562
วันที่ 04-07 ตุลาคม 2562
วันที่ 10-13 ตุลาคม 2562
วันที่ 23-26 ตุลาคม 2562

 


ID : BT-VN084_FD

วันแรก

กรุงเทพฯ - สนามบินดานัง - พระราชวังหลวง - นั่งสามล้อซิโคล่ -เจดีย์เทียนมู่ - ตลาดดงบา - ล่องเรือน้ำหอม

วันที่สอง

สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ - บาน่าฮิลล์  

วันที่สาม

บาน่าฮิลล์ - เมืองโบราณฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้งฮอยอัน - วัดจีน - สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอู - Hoi An Impressions Theme Park  ชมการแสดงโชว์

วันที่สี่

วัดลินห์อึ๋ง - ตลาดฮาน - วัดเกาได๋ - สะพานมังกร - กรุงเทพฯ  

มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน FD

- เที่ยวหมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนาน! นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village -ชมวัดจีน ชม Old House of Tan Sky บ้านโบราณ ชมสะพานญี่ปุ่น และศาลกวนอู -เที่ยวเมืองเว้ ชมเจดีย์เทียนมู่ ชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ -ล่องเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง -ชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน -นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ ชมสะพานสีทอง ผจญภัยที่สวนสนุก The Fantasy Park -สักการะวัดลินห์อึ๋ง ชมสะพานมังกร ชอปปิงตลาด Dong Ba และตลาดฮาน -พิเศษ!! นั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองดานัง -พิเศษ!! กุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 12,900 บาท

วันที่  20-23 กันยายน 2562
วันที่ 27-30 กันยายน 2562
วันที่ 04-07 ตุลาคม 2562
วันที่ 11-14 ตุลาคม 2562
วันที่ 12-15 ตุลาคม 2562
วันที่ 13-16 ตุลาคม 2562
วันที่ 18-21 ตุลาคม 2562
วันที่ 20-23 ตุลาคม 2562
วันที่ 23-26 ตุลาคม 2562
วันที่ 01-04 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 08-11 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 29พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2562
วันที่ 05-08 ธันวาคม 2562
วันที่ 06-09 ธันวาคม 2562
วันที่ 13-16 ธันวาคม 2562
วันที่ 14-17 ธันวาคม 2562
วันที่ 20-23 ธันวาคม 2562
วันที่ 21-24 ธันวาคม 2562
วันที่ 27-30 ธันวาคม 2562

 


ID : BT-VN082_FD

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินดานัง – สะพานมังกร

วันที่สอง

ฮอยอัน–เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้งฮอยอัน–วัดจีน–บ้านโบราณ–สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู–สุสานกษัตริย์ไคดิงห์–เจดีย์เทียนมู่–เว้–ล่องแม่น้ำหอม

วันที่สาม

เว้ – พระราชวังหลวง – นั่งรถสามล้อซิโคล่ – ดานัง – บาน่าฮิลล์

วันที่สี่

บาน่าฮิลล์ – วัดลินห์อึ้ง – ตลาดฮาน – กรุงเทพฯ