Tour สุดฮิป! Trip สุดชิลล์!แนะนำ

วันเดียว..เที่ยว อยุธยา

 - วัดพนัญเชิงวรวิหาร สักการะหลวงพ่อโต ) ซาปอกง( วัดแห่งนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างก่อนสมัยอยุธยา - วัดใหญ่ชัยมงคล วัดซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทอง หรือ ช่วงอโยธยา ตอนปลายชมเจดีย์ที่พระนเรศวรมหาราชสร้างหลังจากที่ได้รับชัยชนะในการทายุทธหัตถี นมัสการหลวงพ่อปู่ชัยมงคล - วิหารพระมงคลบพิตร นมัสการหลวงพ่อมงคลบพิตร ศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้น - วัดหน้าพระเมรุ เป็นวัดเดียวในอยุธยาที่ไม่ถูกพม่าทาลาย ชมพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาท ซึ่งมีเพียง 6 องค์ - วัดเชิงท่า วัดแห่งนี้พระเจ้าตากสินมหาราช เคยอาศัยเป็นศิษย์วัด ชมภาพเขียนโบราณ ที่หาชมได้ยาก - วัดตูม สักการะพระพุทธรูปทรง เครื่องน้อยที่ภายในเศียรมีน้าซึม ออกมาตลอดเวลา - วัดธรรมมิกราช ซึ่งสร้างก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี 8 ปี สักการะพระพุทธรูปขนาดใหญ่และชมเจดีย์สิงห์ล้อมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ - วัดเสาธง สักการะหลวงพ่อขาว พระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก สักการะหลวงพ่อพุทธนิมิต หรือหลวง พ่อเสี่ยงทาย

กำหนดการเดินทาง

ยังไม่ระบุวัน


ID : soda 07 : ไทย

อุ้มผาง – ล่องแก่งต้นน้าแม่กลอง – น้าตกทีลอซู 4 วัน 3 คืน

 - กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ – อ.แม่สอด - แม่สอด - อุ้มผาง – ถ้าตะโค๊ะบิ๊ - วังปลา - วัดหนองหลวง - ตลาดอุ้มผาง - ล่องต้นน้าแม่กลอง - น้าตกทีลอจ่อ – น้าตกทีลอซู - สวนเรือนแก้ว รีสอร์ท - น้าตกพาเจริญ – ช้อปปิ้งตลาดริมเมย – นครสวรรค์

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 3,999.- บาท

กำหนดการเดินทาง

- พ.ย. - พ.ค. 2561


ID : soda 06 : ไทย

เพชรบูรณ์ - เลย 4 วัน 3 คืน

- เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก วัดเนรมิตรวิปัสสนา - พระธาตุศรีสองรัก ภูเรือ ยอดภูเรือ ไร่เอสเอ ชาโตเดอเลย - พระธาตุผาแก้ว เขาค้อ อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 5,900.- บาท

กำหนดวันเดินทาง

3 - 4 กุมภาพันธ์  2561

 


ID : soda 05 : ไทย

ท่องทะเลตะวันออก เกาะช้าง จ.ตราด 3 วัน 2 คืน

 เที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ...มหกรรมกีฬามหาสนุก หรือ ความงดงามน้าตกคลองพลู พักรีสอร์ทติดชายหาดส่วนตัว... อร่อยกับอาหารเลิศรส..พร้อมกิจกรรมมันส์

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 4,990.- บาท

กำหนดการเดินทาง

- ทุกวัน

- โปรแกรมการเดินทาง / งาานินเู้เดินทาง 40 ท่านขึ้นไป


ID : soda 04 : ไทย

โปรแกรมท่องเที่ยว.... กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน

- วัดถ้าเสือ – ถ้าเขาน้อย - ล่องแพเปียก หรือ กิจกรรมต่าง ๆ – Party night - พิพิธภัณฑ์อักษะและเชลย – เจ.อาร์. ควีน

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 2,600.- บาท

กำหนดวันเดินทาง

-ทุกวัน

-โปรแกรมการเดินทาง งาานินเู้เดินทาง /40 ท่านขึ้นไป


ID : soda 03 : ไทย

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 2 วัน 1 คืน

-ไร่ทองสมบูรณ์ คลับ เพลิดเพลินกับบรรยากาศสไตล์ตะวันตก“อิสระเลือกเล่นกิจกรรมได้ตามอัธยาศัย” -กิจกรรม Sport day ด้วยการแข่งกีฬา -ต้อนรับ “เข้าสู่บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์” ในค่าคืน ของ “Night Party” และเชิญพบกิจกรรมซุ้มเกมส์หน้างานร่วมลุ้นรับรางวัลผู้โชคดี -งานเลี้ยงสังสรรค์ ในค่าคืน ของ“ Temple Festival Night Party ” สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการ ใน รูปแบบแปลกใหม่ไม่ซ้าใคร ที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ พร้อม ดนตรีวงครบรส พร้อม โชว์พิเศษกับ ศิลปิน ก็อปปีโชว์ เสกโลโซ และการประกวด การแต่งกายยอดเยี่ยม -เขาใหญ่ อาร์ต มิวเซียม สร้างขึ้นบนพื้นที่กว่า 20 ไร่ ประกอบด้วยอาคารหอศิลป์ขนาดใหญ่กว่า 1,700 ตารางเมตร จัดแสดงผลงานศิลปะในการสะสมของ คุณพงษ์ชัย จินดาสุข มีสวนประติมากรรมซึ่งจัดวางกลางแจ้ง -PALIO KHAOYAI อาณาจักรช้อปปิ้งแห่งใหม่ ปาลิโอ เขาใหญ่ เพียบพร้อมไปด้วย ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายเครื่องประดับ ร้านขายของที่ระลึก บนถนนคนเดินในสไตล์อิตาเลี่ยน พร้อมเก็บภาพความประทับใจ ไว้เป็นที่ระลึก -ไร่องุ่นสุพัตรา เข้าเยี่ยมชมและแวะชิมผลิตภัณฑ์ที่สดใหม่ของไร่องุ่นสุพัตรา ได้ ทางไร่องุ่นสุพัตรามีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ผลิตจากวัตถุดิบที่ทางไร่ได้คัดสรร มาอย่างดี

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 2,999.- บาท

วันและเวลาในการเดินทาง
- 24 - 25 พ.ย. 2560
- สาหรับคณะผู้ใหญ่และเด็ก ครั้งละประมาณ 250 ท่านขึ้นไป


ID : soda 02 : ไทย

วันเดียวเที่ยว อ.ปากช่อง จ.นครราชศรีมา

-เพลิดเพลินกับบรรยากาศสไตล์ตะวันตก“ิ้สระเลื้กเล่นกิจกรรม ได้ตามั้ธยาศัย” -เขาใหญ่ อาร์ต มิวเซียม สร้างขึ้นบนพื้นที่กว่า 20 ไร่ ประก้บด้วย้าคารห้ศิลป์ขนาดใหญ่กว่า 1,700 ตารางเมตร จัดแสดงผลงานศิลปะในการสะสมข้ง คุณพงษ์ชัย จินดาสุข มีสวนประติมากรรมซึ่งจัดวางกลางแจ้ง -PALIO KHAOYAI อาณาจักรช้้ปปิ้งแห่งใหม่ ปาลิโอ้ เขาใหญ่ เพียบพร้้มไปด้วย ร้าน้าหาร ร้านกาแฟ ร้านขายเครื่้งประดับ ร้านขายข้งที่ระลึก บนถนนคนเดินในสไตล์ิ้ตาเลี่ยน พร้้มเก็บภาพความประทับใจ ไว้เป็นที่ระลึก -ไร่องุ่นสุพัตรา เข้าเยี่ยมชมและแวะชิมผลิตภัณฑ์ที่สดใหม่ข้งไร่้งุ่น สุพัตรา ได้ ทางไร่้งุ่น สุพัตรามีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ผลิตจากวัตถุดิบที่ทางไร่ได้คัดสรร มา้ย่างดี

วันและเวลาในการเดินทาง
- ทุกวัน
- สาหรับคณะผู้ใหญ่และเด็ก ครั้งละประมาณ 8 ท่านขึ้นไป


ID : soda 01 : ไทย

อเมริกาตะวันตก 9 วัน 6 คืน ซาน ฟรานซิสโก – ลาส เวกัส – แอลเอ

 เมืองซาน ฟรานซิสโก (San Francisco),ยอดเขาทวินพีค (Twin Peak),เกาะอัลคาทรัส (Alcatraz) เกาะที่เคยเป็นที่คุมขังนักโทษอเมริกาในอดีต,สะพานแขวนโกลเด้นเกท (Golden Gate Bridge) ,เดินทางสู่เมืองเฟรสโน (Fresno) ,เมืองลาสเวกัส (Las Vegas) ,นครลอส แอนเจลิส (Los Angeles) ,ดีสนีย์แลนด์ปาร์ค (Disneyland Park ),The Hollywood Walk of Fame กับทีมงานคุณภาพโซดาทัวร์

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 73,900 บาท

กำหนดวันเดินทาง:  ปี 2561

มีนาคม : 16 – 24

 

73,900.-


ID : America03

อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก ไนแอการ่า วอชิงตัน ดี.ซี. 10 วัน 7 คืน

 เดินทางสู่เมืองฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) มลรัฐเพนซิลวาเนีย กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C.),ถ่ายรูปคู่กับทำเนียบขาว (White House) , ชมสถาบันสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute), นำชมพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ เช่น เข้าชม National museum of Natural History , นำท่านเข้าชม HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD อาณาจักรช๊อคโกแลตที่เป็นเหมือนกับ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอมเพล็กซ์ (Entertainment Complex ,เมืองบัฟฟาโร่ (Buffalo) เป็นเมืองที่มีความสะอาดเป็นอันดับ 3 ของอเมริกา และเป็นเมืองติดพรมแดนระหว่างอเมริกาและแคนาดา โดยมีแม่น้ำไนแอการ่าขวางกั้น ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของน้ำตกยักษ์ไนแอการ่า ,จากนั้นพาท่านสู่ Fashion Outlet of Niagara Falls ,เมืองวู๊ดบูรี่ (Woodbury) เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่Woodbury Common Premium Outlets ,มหานครนิวยอร์ก (New York) ,ลงเรือเฟอร์รี่ เพื่อชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ,จากนั้นนำท่านขึ้นชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึกระฟ้าเอ็มไพร์สเตท (Empire State Building) ,

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 77,900 บาท

วันที่  22-31 มี.ค. 61 (10วัน 6คืน)

77,900.-

วันที่  2-11 เม.ย. 61 (10วัน 7คืน)

79,900.-


ID : America02

อเมริกาตะวันตก ซาน ฟรานซิสโก – ลาส เวกัส – แอลเอ 10 วัน 7 คืน

 ยอดเขาทวินพีค (Twin Peak) เพื่อให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ อันงดงามของเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือฟิชเชอร์ แมนวาร์ฟ (Fisherman’s Wharf) เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร สวนสนุก พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก Union Square แหล่งช้อปปิ้งของคนคลั่งช้อปโดยแท้ สะพานแขวนโกลเด้นเกท (Golden Gate Bridge) อันโด่งดัง อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน (Grand Canyon) เมืองลาสเวกัส (Las Vegas) ซึ่งตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา มีฉายาว่า "เมืองคนบาป" (Sin City) เดินบนสกายวอล์ค (Skywalk) ซึ่งเป็นกระจกแก้วรูปตัวยู ได้ยื่นออกมาจากหน้าผา เหมือนท่านได้เดินอยู่บนอากาศ ซึ่งสูงจากพื้นแม่น้ำกว่า 1,200 เมตร เดินทางสู่นครลอส แอนเจลิส (Los Angeles) สู่ดิสนีย์แลนด์ปาร์ค (Disneyland Park ) ดินแดนแห่งจินตนาการและเทพนิยายของราชาการ์ตูน วอล์ทดิสนีย์ โดยเป็นสวนสนุกแห่งแรกของวอล์ท ดิสนีย์ (The Walt Disney) ท่านเดินเล่นบนถนน The Hollywood Walk of Fame เป็นทางเท้าอยู่สองข้างทางของถนนHollywood Boulevard

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 75,900บาท บาท

วันที่      2-11 มี.ค., 23 มี.ค.-1 เม.ย.  61

79,900.-

วันที่      6-15, 10-19 เม.ย. 61

83,900.-

วันที่      27 เม.ย.- 6 พ.ค. 61

79,900.-

วันที่      4-13, 18-27 พ.ค. 61

75,900.-


ID : America01