Tour สุดฮิป! Trip สุดชิลล์!แนะนำ

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน พัก 4 ดาว

 ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์  นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง  วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี  ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม  นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่ และ ถ้ำติ่ง  วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม  เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย  พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง + พักหรู 4 ดาว  แถมฟรี!!ชุดเสริมสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+พัดสะบายดี+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : เริ่มต้น 11,900.-บาท บาท

เดินทาง ตั้งแต่ 1 - พฤศจิกายน 2559 - 31 สิงหาคม 2560 ดูตารางการเดินทางท้ายโปรแกรม


ID : Soda01ลาว หลวงพระบาง

Soda 04 :ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา กระเช้าเมาคง 6 วัน 4 คืน

 ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต-ไทจง-ไทเป-ชมตึกไทเป 101-นั่งกระเช้าเมาคง-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต- ดิวตี้ฟรี-ศูนย์ปะการังแดง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-อิสระช้อปปิ้งซีเหมินติง

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 18,888.-บาท บาท

เดินทางตั้ง 1 พฤศจิกายน 2559 - 31 มีนาคม  2560 เช็ตวันตามตารางท้ายโปรแกรม


ID : Soda 04 ไต้หวัน

Soda 03 : ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เทศกาลปีใหม่ 5 วัน 3 คืน

 ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต -ไทจง-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-ศูนย์ปะการังแดง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง-จีหลง-จีหลงไนท์มาร์เก็ต - จีหลง-อุทยานเย๋หลิ่ว-ดิวตี้ฟรี-ชมตึกไทเป 101น้ำตกสือเฟิน-ผิงซี

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 27,888.-บาท บาท

วันเดินทาง 28 ธันวาคม 2559  - 1 มกราคม 2560


ID : Soda 03 ไต้หวัน

Soda 02 : ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6 วัน 4 คืน

 เจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน-เดินชมป่าสน 2,000 ปี - อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ - ชมพระอาทิตย์ขึ้น-เจียอี้-ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มา - ไทจง-ไทเป-ชมตึกไทเป 101-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-เป่ยโถว-อาบน้ำแร่

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : เริ่มต้น 21,888.-บาท บาท

วันเดินทาง เริ่ม 1 พฤศจิกายน 59 - 31 มีนาคม 2560  

 วันเดินทางดูตามตารางท้ายโปรแกรม


ID : Soda 02 ไต้หวัน

Soda 05 : ทัวร์ญี่ปุ่น SUPER COOL TAKAYAMA-OSAKA-KANAZAWA 5 D 3 N

 ญีปุ่น - เมืองโอซาก้า-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดกินคะคุจิ [วัดเงิน] - ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ-เมืองนาโงย่า - เมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-แช่น้ำแร่ - เมืองคานาซาว่า-สวนเคนโระคุเอ็น-เมืองฟุคุอิ-หน้าผาโทจินโบ-เมืองโอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 34,900.-บาท บาท

เดินทางวันที่ 1 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560 

ตรวจสอบวันเดินทางท้ายโปรแกรมอีกครั้งนะค่ะ


ID : Soda 05 ญี่ปุ่น

Soda 04 : ทัวร์ญี่ปุ่น SUPER COOL TOKYO OWAKUDANI 5D3N

 เที่ยวญี่ปุ่น.. อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ-โกเทมบะเอ้าท์เล็ต-อาบน้ำแร่ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) กรุ๊ป 01-19 ธ.ค. 59 กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี กรุ๊ป 20-31 ธ.ค. 59 - โตเกียว-วัดอาซากุซะ-ช้อปปิ้ง

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 32,900.-บาท บาท

เดินทาง เดือนธันวาคม  2559 เช็ควันเดินทาง ท้ายโปรแกรม นะค่ะ


ID : Soda 04 : ญี่ปุ่น

Soda G : 03 ทัวร์ญี่ปุ่น SUPER PRO TAKAYAMA - USJ 5D3N BY XJ

 โอซาก้า – ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ – เมืองนาโงย่า - เมืองทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ที่ว่าการอำเภอเก่าเมือง - ทาคายาม่า – ถนนสายซันมาจิ ซูจิ – สวนเคนโระคุเอ็น – แช่น้ำแร่ - เมืองฟุคุอิ – หน้าผาโทจินโบ – เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 37,900.-บาท บาท

เดือนธันวาคม ดูวันเดินทาง..ท้ายโปรแกรม


ID : Soda G : 03 Janpan

Soda02 : ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว - อาซากุซะ - ลานสกีฟูจิ - ฟาร์มสตอเบอรี่ - ช้อปปิ้งโตเกียว 5 วัน 3 คืน

 โตเกียว – วัดอาซากุซะ– โกเทมบะเอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่ - กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ-โตเกียว-ฟาร์มสตอเบอรี่-ช้อปปิ้ง - อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 29,900.-บาท บาท

เดินทาง ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 - 31 มีนาคม 2560

ดูรายละเอียดวันเดินทาง ในโปรแกรมด้านล่าง


ID : Soda G :02 Japan

Soda 01 : ทัวร์ไต้หวัน ไทยเป ไทจง 5 วัน 3 คืน

 เที่ยวไต้หวัน - ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต -ไทจง-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-ศูนย์ปะการังแดง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง-จีหลง-จีหลงไนท์มาร์เก็ต - จีหลง-อุทยานเย๋หลิ่ว-ดิวตี้ฟรี-ชมตึกไทเป 101-น้ำตกสือเฟิน-ผิงซี

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 17,888 บาท

วันเดินทาง ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 ดูตางรางการเดินทางอย่างละเอียดท้ายโปรแกรม


ID : Soda 01 ไต้หวัน

Soda 03 : ฮ่องกง เซิ้นเจิ้น จูไห่ 3 วัน 2คืน

หวังต้าเซียนชายหาดน้ำตื้น-โรงงานจิวเวอร์รี่ร้านช็อคโกแลต-อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน-ฮ่องกงเซินเจิ้น (โดยรถไฟ) สวนหยวนหมิงหยวน+ชมโชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวน วัดผู่ถ่อ-จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-ผ่านชมถนนคู่รัก-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน-จู่ไห่-ฮ่องกง

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 10,999 บาท

วันเดินทาง 04 - 06 / 11 - 13 / 25 - 27 พ.ย. 2559

และวันที่ 16-18 ธันวาคม 2559


ID : Soda 03 ฮ่องกง