Tour สุดฮิป! Trip สุดชิลล์!แนะนำ

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง 4วัน 3คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย [FD]

• เที่ยวชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน • เที่ยวชม หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ • เที่ยวชม Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปาไหลจาก ยอดเขาฟานซีปัน • เที่ยวชม ทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง • เที่ยวชม เมือง สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก” • ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์” • ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก ที่ฮาลอง • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย • FREE WIFI ON BUS

วันที่ 30  สิงหาคม-02 กันยายน 2561                                                                               

วันที่ 07-10 / 14-17 / 21-24 / 27-30   กันยายน 2561                                                            

วันที่ 28 กันยายน - 01 ตุลาคม 2561                                                                                

วันที่ 04-07 / 18-21 / 25-28 / 26-29 ตุลาคม 2561                                                        

วันที่ 12-15  ตุลาคม 2561                                                                                              

วันที่ 01-04 / 08-11 / 09-12 / 15-18 / 22-25 พฤศจิกายน 2561                                              

วันที่ 29  พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2561                                                                             

วันที่ 14-17 ธันวาคม 2561                                                                                   


ID :

1.

กรุงเทพฯ-สนามบินนอยไบ-ฮานอย-เมืองลาวไก -ซาปา-

Silver Water Fall - Cat Cat Village –ตลาดเมืองซาปา

( Love market)-ซาปา

 

2.

ซาปา-ยอดเขาฮัมรอง-ฮานอย-อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย-ฮานอย

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.)

 

3.

ฮานอย-นิงห์บิงห์-ล่องเรือฮาลองบก -ถ้ำตำก๊อก-ฮาลอง-

ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮาลอง

 

4.

ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ฮานอย-กรุงเทพฯ

 

ตามรอยละครบุพเพสันนิวาส

 “วัดไชยวัฒนาราม” สัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองแห่งราชวงศ์ปราสาททอง “วัดพุทไธศวรรย์” ที่ตั้งของ “เวียงเล็ก” เมืองชั่วคราวก่อนที่พระเจ้าอู่ทอง นำท่านเดินทางสู่ “วิหารพระมงคลบพิตร” ให้ท่านนมัสการพระพุทธรูปสำริดที่ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งในเมืองไทย “วัดพระศรีสรรเพชญ์” ซึ่งเป็นวัดหลวงอันเป็นต้นแบบของการสร้างวัดในเขตพระบรมราชวัง เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระศรีสรรเพชญ์ เป็นต้น

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 999.-บาท บาท

เดินทางทุกวัน รถตู้ 8 ท่านขึ้นไป / รถโค๊ชปรับอากาศ 40 ท่านขึ้นไป


ID : One day Trip

CALIFORNIA STATE ROUTE มอนเทอเร่ย์ – ซาน ฟรานซิสโก – ลาส เวกัส – แอลเอ 11 วัน 8 คืน โดยสายการบินไชน่า เซาเทิร์น แอร์ไลน์ (CZ)

 นั่งรถชมเส้นทาง 17-Mile Drive แห่ง California State Route รวมค่าเข้าUNIVERSAL STUDIO และ ดิสนีย์แลนด์ปาร์ค

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : ราคาเริ่มต้น 99,900.- บาท

วันที่   19-29 ต.ค. 61


ID : pk0-361

1

กรุงเทพฯ – กวางเจา – แอล.เอ.

2

แอล.เอ. – ซานต้า บาร์บาร่า – โซลแวง – มอนเทอเร่ย์

3

มอนเทอเร่ย์ – 17-Mile Drive – ซาน ฟรานฯ – ยอดเขาทวินพีค

 4

เที่ยวซาน ฟรานซิสโก – สะพานแขวนโกลเด้นเกท – ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ – เฟรสโน

5

เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส

6

อิสระเต็มวัน

7

ลาส เวกัส – Ontario Mills – อนาแฮม

8

เที่ยวดิสนีย์แลนด์ปาร์ค

9

อนาแฮม – Hollywood Boulevard –

โรงถ่ายภาพยนตร์ยูนิเวอร์แซล –  สนามบิน

10

กวางเจา – กรุงเทพฯ ***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***

11

กรุงเทพฯ

อเมริกา แคนาดา นิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี. ไนแอการ่า โตรอนโต 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)

 มหานครนิวยอร์ก (New York) ที่มีชื่อเล่นว่า Big Apple เมืองใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ขึ้นชมทิวทัศน์มหานครนิวยอร์กบนตึกระฟ้าแห่งใหม่ของนครนิวยอร์ก ตึก วัน เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ (One World Trade Center) อิสระเดินเล่นย่าน ไทม์ สแควร์ (Time Square)กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington, D.C.) นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา น้ำตกยักษ์ไนแองการ่า เมืองโตรอนโต (Toronto)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : ราคาเริ่มต้น 99,900.- บาท

วันที่   7-15 ต.ค. 61

วันที่  1-9, 22-30 พ.ย. 61

วันที่  1-9, 21-29 ธ.ค. 61


ID : pk0-112

1

กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – นิวยอร์ก

2

นิวยอร์ก –  เทพีเสรีภาพขึ้นตึก วัน เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์

3

นิวยอร์ก –  WOODBURY OUTLET – นิวยอร์ก – ไทม์ สแควร์

4

ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดี.ซี.

5

วอชิงตัน ดี.ซี. – สถาบันสมิธโซเนียน – แฮริสเบิร์ก – HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD

6

แฮริสเบิร์ก – แคนาดา – น้ำตกไนแองการ่า –

อาหารค่ำบน Skylon Tower

7

ล่องเรือไนแองการ่า – เมืองโตรอนโต (แคนาดา) –

CN Tower – สนามบิน

8

โตรอนโต – ไต้หวัน ***เครื่องบินผ่านเวลาสากล***

9

ไต้หวัน – กรุงเทพฯ

อเมริกาตะวันตก ซาน ฟรานซิสโก – ลาส เวกัส – แอลเอ 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน คาร์เธ่ แปซิฟิค (CX)

 ซาน ฟรานซิสโก – ยอดเขาทวินพีค ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ – ล่องเรืออ่าวซาน ฟรานซิสโก – เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส ชมแกรนด์แคนย่อน – เดินบน Skywalk– Ontario Mills – อนาแฮม เที่ยวดิสนีย์แลนด์ปาร์คอนาแฮม – Hollywood Boulevard – โรงถ่ายภาพยนตร์ยูนิเวอร์แซล

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : ราคาเริ่มต้น 93,900.- บาท

วันที่   25 ก.ย.-3 ต.ค. 61

วันที่   23-31 ต.ค. 61


ID : pk-119

1

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ซาน ฟรานซิสโก – ยอดเขาทวินพีค

2

ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ – ล่องเรืออ่าวซาน ฟรานซิสโก – เฟรสโน   

3

เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส

4

ชมแกรนด์แคนย่อน – เดินบน Skywalk (รวมค่าเข้าชม)

5

ลาส เวกัส – Ontario Mills – อนาแฮม

6

เที่ยวดิสนีย์แลนด์ปาร์ค (รวมค่าเข้าชม)

7

อนาแฮม – Hollywood Boulevard –

โรงถ่ายภาพยนตร์ยูนิเวอร์แซล – สนามบิน

8

***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***

9

กรุงเทพฯ

AMAZING ANTELOPE CANYON ซาน ฟรานซิสโก – ลาส เวกัส – แอลเอ 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX)

 ฮ่องกง – ซาน ฟรานซิสโก – ยอดเขาทวินพีค – สะพานแขวนโกลเด้นเกท ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ – ล่องเรืออ่าวซาน ฟรานซิสโก – สะพานโกลเด้นเกท – เฟรสโน BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส ชมแกรนด์แคนย่อน – เดินบน Skywalk เพจ – ANTELOPE CANYON ภูเขาหินทรายล้านปี – ลาฟลิน Ontario Mills – อนาแฮม – Hollywood Boulevard – โรงถ่ายภาพยนตร์ยูนิเวอร์แซล

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : ราคาเริ่มต้น 86,900.- บาท

วันที่   2-11 ก.ย. 61

วันที่   21-30 ต.ค. 61


ID : pk0112

1

กรุงเทพฯ

2

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ซาน ฟรานซิสโก – ยอดเขาทวินพีค – สะพานแขวนโกลเด้นเกท

3

ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ – ล่องเรืออ่าวซาน ฟรานซิสโก

สะพานโกลเด้นเกท – เฟรสโน                                              

4

เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส

5

ชมแกรนด์แคนย่อน – เดินบน Skywalk (รวมค่าเข้าชม) – เพจ

6

เพจ – ANTELOPE CANYON – ลาฟลิน

7

ลาฟลิน – Ontario Mills – อนาแฮม

8

อนาแฮม – Hollywood Boulevard –

โรงถ่ายภาพยนตร์ยูนิเวอร์แซล

9

อนาแฮม – สนามบิน

10

***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล*** – กรุงเทพฯ

อเมริกา แคนาดา นิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี. ไนแอการ่า โตรอนโต 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)

ชมทิวทัศน์มหานครนิวยอร์กบนตึกระฟ้าแห่งใหม่ของนครนิวยอร์ ตึก วัน เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ (One World Trade Center)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : 9,9000 บาท

วันที่   19-27 ก.ย. 61

99,900.-

วันที่   7-15 ต.ค. 61

102,900.-

วันที่  1-9, 22-30 พ.ย. 61

102,900.-

วันที่  1-9, 21-29 ธ.ค. 61

102,900.-


ID : pk0-7692

 1 กรุงเทพฯ – ไต้หวั่น – นิวยอร์ก
2 นิวยอร์ก –  เทพีเสรีภาพ – ขึ้นตึก วัน เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ 
3 นิวยอร์ก –  WOODBURY OUTLET – นิวยอร์ก – ไทม์ สแควร์
4 ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดี.ซี. 
5 วอชิงตัน ดี.ซี. – สถาบันสมิธโซเนียน – แฮริสเบิร์ก – HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD 
6 แฮริสเบิร์ก – แคนาดา – น้ำตกไนแองการ่า – 
อาหารค่ำบน Skylon Tower 
7 ล่องเรือไนแองการ่า – เมืองโตรอนโต (แคนาดา) – 
CN Tower – สนามบิน
8 โตรอนโต – ไต้หวั่น ***เครื่องบินผ่านเวลาสากล***
9 ไต้หวั่น – กรุงเทพฯ 

AUTUMN IN CANADA 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU)

 • ที่สุดแห่งความงามของการชมใบไม้เปลื่ยนสี ปีละครั้งเท่านั้น กับช่วงฤดูกาลที่ควรไปเยือน • เยือนอุทยานแห่งชาติบานฟ์ (Banff National Park) • ชมความงามของทะเลสาบหลุยส์ (Lake Louise) • เดินบนลานน้ำแข็งโคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ (Columbia Ice field) • ล่องเรือชมน้ำตกไนแอการ่า (Niagara Falls)

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : ราคาเริ่มต้น 139,900.- บาท

วันที่   15-24 ก.ย. 61

วันที่   12-21, 19-28  ต.ค. 61


ID : pk0-285

1

กรุงเทพฯ – มหานครเซี่ยงไฮ้ -  แวนคูเวอร์ ประเทศคานาดา

2

แวนคูเวอร์ - แก๊สทาวน์ – เกาะวิคตอเรีย - สวนบูชาร์ด

3

STANLEY PARK – เสาอินเดียนแดง – บินภายใน - คัลการี แห่งรัฐอัลเบอร์ด้า 

4

คัลการี – อุทยานแห่งชาติบานฟ์ – อุทยานแห่งชาติโยโฮ -  บาฟฟ์

5

อุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ – ทะเลสาบหลุยส์ - ลานน้ำแข็งโคลัมเบีย - คัลการี

6

คัลการี – บินภายใน – โคตรอรโต - Canada One Outlets –

ไนแอการ่า –อาหารค่ำบน SKYLON TOWER

7

ล่องเรือชมน้ำตกไนแอการ่า – เมืองโตรอนโต

8

เมืองโตรอนโต – ขึ้นหอคอยซีเอ็น – สนามบิน

9

สนามบินนานาชาติผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้

10

กรุงเทพฯ

IMPERIAL LONDON อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

  • บินตรงลัดฟ้าเข้าสู่ประเทศอังกฤษ ตื่นตาตื่นใจกับเสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) • เล่น Bourton On The Water ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศอังกฤษ • เที่ยวบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare) • เที่ยวเมืองเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์ (Scotland) • เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก (Edinburge Castle) เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต • เข้าชมพิพิธภัณฑ์บริติช (British Museum) ซึ่งเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษยที่สำคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลก • เข้าชมหอคอยลอนดอน (Tower of London) ถ่ายรูปกับหอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) • ช้อปปิ้งจุใจที่ห้างแฮร์รอดส์ และ ถนนอ๊อกฟอร์ด ใจกลางกรุงลอนดอน (London )

ตรวจสอบวันเดินทาง

ราคา : ราคาเริ่มต้น 69,900.- บาท

วันที่   5-13, 21-29 ก.ย. 61

วันที่   6-14, 16-24 พ.ย., 29 พ.ย.-7 ธ.ค. 61

วันที่  30 พ.ย.-8 ธ.ค. 61

วันที่  3-11, 6-14, 20-28 ธ.ค. 61

วันที่  25 ธ.ค.-2 ม.ค. 62, 27 ธ.ค.-4 ม.ค. 62, 29 ธ.ค.-6 ม.ค. 62  (ปีใหม่)


ID : pk0-84

1.

กรุงเทพฯ – ลอนดอน

2.

กรุงเทพฯ – ลอนดอน – Bourton On The Water  –

บ้านเช็คสเปียร์ – ลิเวอร์พูล

3.

ลิเวอร์พูล – วินเดอร์เมียร์ – ล่องเรือเลคดิสทริค – เมืองเอดินเบิร์ก

4.

ปราสาทเอดินบะระ – เมืองแมนเชสเตอร์

5.

สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด – คาร์ดิฟฟ์

6.

คาร์ดิฟฟ์ – เมืองบาธ – เสาหินสโตนเฮ้นจ์ – ลอนดอน

7.

หอคอยแห่งลอนดอน – หอนาฬิกาบิกเบน – OUTLET

8.

พิพิธภัณฑ์บริติช (British Museum) – ช้อปปิ้ง – สนามบิน

9.

กรุงเทพ